Logistyka zakładowa w standardzie I4.0: System ActiveShuttle

Bosch Rexroth

System transportu autonomicznego ActiveShuttle drugiej generacji „widzi” obecnie więcej, jest interaktywny i samodzielnie odnajdzie drogę w złożonych obszarach produkcji.

  • Bezpieczeństwo na wysokim poziomie: ochrona obiektów i bezpieczeństwo ludzi dzięki funkcji wykrywania przeszkód 3D
  • Oszczędność czasu dzięki zastosowaniu zintegrowanego ekranu dotykowego
  • Intra logistyka w standardzie I4.0: zaawansowane zarządzanie zadaniami i flotą

Druga generacja ActiveShuttle firmy Bosch Rexroth zwiększa możliwości logistyki wewnątrzzakładowej, poprawiając jednocześnie bezpieczeństwo, wydajność i elastyczność systemów transportu samojezdnego. Funkcja wykrywania przeszkód 3D, wykorzystująca system wizyjny zapewnia wysoki poziom ochrony obiektów i jest w stanie wykrywać przeszkody pojawiające się na trasie pojazdu. Nowa funkcjonalność w postaci zintegrowanego ekranu dotykowego, umożliwia operatorowi indywidualną konfigurację i szybkie usuwanie usterek bezpośrednio przy pojeździe AGV. Oprogramowanie zarządzające pracą floty pojazdów ActiveShuttle Management System (AMS) płynnie komunikuje się z systemami zarządzania i może realizować poszczególne zlecenia transportowe za pomocą konfigurowalnych szablonów.

System ActiveShuttle firmy Bosch Rexroth spełnia potrzeby nowoczesnej logistyki zakładowej, która charakteryzuje się coraz bardziej złożonymi przepływami materiałów, obejmujące szereg różnych komponentów w zmiennych ilościach. Transport samojezdny pozwala elastycznie zarządzać procesami intralogistyki bez potrzeby wprowadzania zmian w infrastrukturze fabryki. Pojazdy ActiveShuttle całkowicie automatycznie przewożą wózki transportowe z obciążeniem do 260 kg. AGV serii ActiveShuttle można łatwo wdrażać w konkretnych procesach dzięki podejściu „Plug&Go” – pojazd po rozpakowaniu, włączeniu i wstępnym skonfigurowaniu jest gotowy do mapowania obszaru i realizacji zadań. System jest intuicyjny w obsłudze i łatwy do podłączenia. ActiveShuttle umożliwia korzystanie z wielu różnych koncepcji transportu, takich jak transport cykliczny (ang. milkrun), dynamiczny czy według zapotrzebowania.

Funkcja wykrywania przeszkód 3D zwiększa mobilność i zapewnia lepszą ochronę obiektów i bezpieczeństwo ludzi

Nowy ActiveShuttle dzięki zintegrowanej ochronie obiektów i ludzi z zaawansowanymi metodami interakcji może swobodnie poruszać się w złożonych przestrzeniach roboczych. Pomieszczenia są teraz obserwowane nie tylko za pomocą laserowego skanera bezpieczeństwa, ale także w trzech wymiarach przez system wizyjny składający się z kamer z głębią stereo. Oprócz przeszkód znajdujących się blisko podłogi lub wysoko ponad poziomem detekcji skanera laserowego, system pozwala wykrywać przeszkody kolidujące ze ścieżką przejazdu pojazdu, które w poprzedniej wersji były niewykrywalne. Dzięki temu pojazd AGV może o wiele szybciej reagować w przypadku napotkania sytuacji niebezpiecznych lub po prostu omijać sprawniej przeszkody.

Lepsze zdolności rozpoznawania nie tylko zapobiegają wypadkom, ale także pozwalają wykonywać przejazdy w pomieszczeniach o niewielkich rozmiarach lub z dużą ilością przeszkód na trasie przejazdu oraz w środowisku niestandardowym np. bez wyznaczonych osobnych obszarów pracy dla pojazdów i ruchu pieszego. System wizyjny będzie w kolejnych wersjach AGV wykorzystywany do samodzielnego wyszukiwania i rozpoznawania źródeł pobrania materiałów (jedź i zobacz).

Ekran dotykowy: interakcja w dowolnym miejscu

AGV ActiveShuttle drugiej generacji zostały wyposażone w nowy zintegrowany ekran dotykowy. Daje on operatorowi możliwość bezpośredniej i intuicyjnej interakcji z pojazdem. Zapewnia to większą przejrzystość informacji nt. statusu wykonywanych zleceń transportowych, oszczędność czasu operatora przy diagnozowaniu i usuwaniu usterek. Zastosowane rozwiązanie pozwala na lepszą interakcję pojazdu z otoczeniem w postaci jasnych i czytelnych komunikatów na ekranie dla osób wykrytych na trasie przejazdu ActiveShuttle lub w sytuacjach wymagających ręcznej interwencji operatora.

Jeszcze bardziej elastyczne i zindywidualizowane zarządzanie zadaniami i flotą

Firma Bosch Rexroth w nowej wersji systemu ActiveShuttle rozszerzyła także funkcje systemu zarządzania AMS. Obecny system jest wszechstronnym oprogramowaniem do zarządzania flotą i zadaniami, które teraz zapewnia użytkownikom jeszcze większą swobodę. Dla przykładu oprócz prostych zadań transportowych z punktu pobrania do punktu rozładunku można teraz tworzyć skomplikowane sekwencje pracy. Użytkownicy mogą definiować trasy referencyjne lub korzystać z zaawansowanych funkcji. Jeśli chodzi o komunikację maszyna-maszyna, pojazd ActiveShuttle może wysyłać sygnały do określonych punktów IoT na swojej trasie np. w celu otwarcia bramy lub wykonania czynności przez system zewnętrzny.

Zlecenia transportowe mogą być przesyłane do systemu AMS w pełni automatycznie bezpośrednio z systemu nadrzędnego (np. MES, ERP itp.) lub startowane ręcznie przez operatora, za pomocą przeglądarki internetowej przy użyciu komputera PC lub tabletu.

AMS spełnia wymagania standardu VDA 5050 definiującego interfejsy pomiędzy pojazdami AGV i systemami nadrzędnymi – to doskonała podstawa do stworzenia w fabryce ujednoliconego interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego wymianę danych pomiędzy systemami transportu samojezdnego i zarządzania. Nowy system ActiveShuttle z zaawansowanymi rozwiązaniami interakcji jest rozwiązaniem przyszłościowym również w tej kwestii.

Jako jeden z największych na świecie dostawców technologii napędów i sterowania Bosch Rexroth gwarantuje sprawny, mocny i bezpieczny ruch w maszynach i systemach dowolnej wielkości. Firma łączy globalne doświadczenia praktyczne w segmentach zastosowań mobilnych, zastosowań maszyn i inżynierii oraz automatyki przemysłowej. Dzięki inteligentnym podzespołom oraz zindywidualizowanym systemom i usługom firma Bosch Rexroth tworzy środowisko umożliwiające pełną komunikację między poszczególnymi zastosowaniami. Bosch Rexroth oferuje klientom technologię napędów hydraulicznych i elektrycznych oraz ich sterowania, technologię przekładni oraz technologię przemieszczeń liniowych i montażu, w tym oprogramowanie i interfejsy Internetu rzeczy. Firma prowadzi działalność w ponad 80 krajach, zatrudnia ponad 29 600 osób i odnotowała w 2020 r. przychody ze sprzedaży w wysokości ok. 5,2 mld EUR.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.boschrexroth.com.

Grupa Bosch jest czołowym globalnym dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 394 500 pracowników na całym świecie (wg danych z wtorek, czwartek, 31 grudnia 2020 r.). Według wstępnych szacunków wygenerowała w 2020 roku obrót w wysokości 71,6 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: rozwiązania mobilne, technologia przemysłowa, artykuły konsumpcyjne oraz energetyka i budownictwo. Będąc wiodącą firmą w świecie Internetu rzeczy (IoT), Grupa Bosch oferuje innowacyjne rozwiązania dla inteligentnych domów, Przemysłu 4.0 oraz mobilności usieciowanej. Wizją grupy Bosch jest mobilność, która jest rozwijana w sposób zrównoważony, bezpieczny i ciekawy. Bazując na swoim doświadczeniu w dziedzinie technologii czujników, oprogramowania oraz usług, a także wykorzystując własną chmurę IoT Cloud, Bosch oferuje klientom zintegrowane i wszechstronne rozwiązania pochodzące od jednego dostawcy. Strategicznym celem Grupy Bosch jest ułatwianie łączności za pomocą produktów i rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) albo stworzonych lub wyprodukowanych przy jej pomocy. Innowacyjne produkty i usługi Grupy Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc entuzjazm użytkowników. W skrócie, Bosch tworzy technologię, która jest stworzona do życia. Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, globalna sieć produkcyjna, inżynieryjna i handlowa Grupy Bosch jest obecna niemal we wszystkich krajach na świecie. Innowacyjna moc stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 73 000 współpracowników zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi w 126 miejscach na całym świecie, a także około 30 000 twórców oprogramowania.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane