Cześć pracowników PKP Cargo nie będzie świadczyło pracy

Lokomotywy PKP Cargo na torze
PKP CARGO

Przewoźnik kolejowy PKP Cargo odnotowuje coraz gorsze wyniki operacyjne oraz finansowe. Aby poprawić wyniki przedsiębiorstwa, jego nowy zarząd zamierza skierować 30 proc. załogi na tzw. nieświadczenie pracy. Osoby te będą dostawały 60 proc. wynagrodzenia.

Kolej od dwóch lat odnotowuje spadki masy przewożonych ładunków. Coraz gorsze są także statystyki przewozów intermodalnych, które przez lata były lokomotywą wzrostów. PKP Cargo zapowiedziało w związku z tym działania naprawcze, a teraz przystąpiło do ich realizacji. 10 maja zarząd spółki przekazał organizacjom związkowym działającym w niej, w trybie wewnętrznych regulacji dotyczących prowadzenia dialogu społecznego, pisemną informację o zamiarze wdrożenia z dniem 1 czerwca 2024 r. działań mających na celu ograniczenie kosztów, w postaci uruchomienia programu kierowania pracowników na tzw. nieświadczenie pracy w oparciu. Działanie to oparte będzie o przepisy art. 54 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. 2024.561 t.j.).

– Zakładamy, że skierowaniem na tzw. nieświadczenie pracy może zostać objętych nawet do 30 proc. ogółu pracowników spółki, przy czym okres nieświadczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż dwanaście miesięcy. W dniu dzisiejszym rozpoczęto analizy w tym zakresie na poziomie poszczególnych jednostek organizacyjnych spółki – mówi p.o. prezesa PKP Cargo, dr Marcin Wojewódka, cytowany w komunikacie.

Wojewódka wyraził oburzenie, że poprzednie zarządy spółki nie podjęły, żadnych skutecznych działań celem przeciwdziałania spadkom wpływów. Zapewnił także, że powołany 26 kwietnia 2024 r. nowy zarząd rozpoczął podejmowanie możliwych działań celem podniesienia efektywności biznesowej, a także usprawnienia procesów i optymalizacji kosztowej spółki.

W piśmie skierowanym do związków zawodowych, pracodawca przypomniał, że każdy pracownik przebywający na tzw. nieświadczeniu pracy ma prawo do zagwarantowanych ustawowo:

1) świadczenia socjalnego w wysokości 60% miesięcznego ekwiwalentu pieniężnego, obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy;

2) wykonania czynności niezbędnych dla zachowania uprawnień zawodowych pracownika;

3) korzystania ze świadczeń w ramach ZFŚS.

Spółka przypomina, że podobne działania, czyli kierowanie pracowników na tzw. nieświadczenie pracy było stosowane kilkukrotnie w latach 2008-2015.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane