Drugi rok spadku kolejowych przewozów intermodalnych

Pociąg z kontenerami na szlaku
Tomasz Kowal

Przewozy intermodalne przez wiele lat były czarnym koniem w przewozach ładunków koleją – operatorzy chwalili się systematycznymi wzrostami. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w 2023 r. transport intermodalny odnotował spadki w porównaniu z rokiem 2022. To już drugi rok dla tego rodzaju transportu na minusie.

Rok 2023 r. jest kolejnym, kiedy kolej odnotowała spadek podstawowych parametrów w transporcie intermodalnym (w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wzrost był jedynie w wykonanej pracy przewozowej). Z danych zebranych przez UTK wynika, że w 2023 r. w transporcie intermodalnym przewieziono 24,5 mln ton ładunków. W 2022 r. było to 26,2 mln ton – masa przewiezionych ładunków zmniejszyła się o 6,3 proc. Wykonana praca przewozowa kształtowała się na poziomie 8,5 mld tkm. W porównaniu z 2022 r. zmniejszyła się o ponad 0,1 mld tkm (ok. 1,5 proc.).

Przez cały 2023 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali 1,59 mln sztuk jednostek ładunkowych, z czego 1,49 mln sztuk stanowiły kontenery. W stosunku do 2022 r. liczba przetransportowanych jednostek spadła o ok. 9,1 proc.

W 2023 r. przewieziono 2,431 mln TEU. W porównaniu z 2022 r. jest to spadek o 405 tys. TEU (14,3 proc).

Masa towarów przewiezionych koleją w ramach transportu intermodalnego stanowiła 10,6% masy wszystkich ładunków, których transport odbył się po torach. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w 2022 r. Udział pracy przewozowej zrealizowanej przez kolej w transporcie intermodalnym wyniósł 13,7 proc.

– Na polskim rynku transportowym obserwowaliśmy przez ostatnie lata systematyczny wzrost przewozów intermodalnych. Dane za lata 2022-2023 pokazują jednak, że przewozy intermodalne są wrażliwe na wydarzenia gospodarcze i geopolityczne. Konflikt zbrojny w Ukrainie wpłynął na wyhamowanie wzrostu przewozów intermodalnych. Wymusił też zmiany w łańcuchach dostaw oraz konieczność poszukiwania alternatywnych kanałów dystrybucji – tłumaczy dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

– Wojna w Ukrainie miała istotny wpływ również na funkcjonowanie polskich portów. Porty Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście odnotowały spadki w przeładowywanych TEU względem 2022 r. W 2023 r. sytuacja u naszych wschodnich sąsiadów powodowała zwiększony obrót surowcami masowymi. Pomimo trudności porty planują rozwijać swój potencjał i zwiększać możliwości przeładunkowe kontenerów’ – dodaje Prezes UTK.

Zobacz też: Kolej traci ładunki. Prezes UTK: to przejściowe spadki

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane