Kolej traci ładunki. “To przejściowe spadki”

Pociąg Pol-Miedź Trans
Tomasz Kowal

W marcu 2024 r. koleją przetransportowano prawie 18,7 mln ton towarów, co w zestawieniu z marcem 2023 r. oznacza spadek o 2,4 mln ton (-11,4%). W przypadku pracy przewozowej, która przekroczyła wartość 4,9 mld tonokilometrów, jest to wynik niższy o prawie 0,6 mld tonokilometrów (-10,3%) wobec danych z marca 2023 r.

Wykonana przez pociągi towarowe praca eksploatacyjna osiągnęła w marcu poziom 6,9 mln pociągokilometrów, czyli o 0,7 mln pociągokilometrów mniej (-8,7%) niż w poprzednim roku. W marcu średnia odległość przewozu 1 tony ładunku wyniosła prawie 265 km i była dłuższa o ponad 3 km wobec wyniku z tego samego miesiąca w 2023 r.

Marzec 2024 r. w kolejowych przewozach towarów był nieznacznie lepszy w zestawieniu miesiąc do miesiąca. Masa obsłużonych koleją ładunków wzrosła o 0,9 mln ton (+5,1%). W przypadku pracy przewozowej była to wartość wyższa o ponad 0,3 mld tonokilometrów (+6,6%). W pracy eksploatacyjnej odnotowaliśmy wzrost o ponad 0,3 mln pociągokilometrów (+5,3%). Średnia odległość przewozu 1 tony ładunku w marcu była o prawie 4 km dłuższa niż w lutym.

W pierwszych trzech miesiącach 2024 r. koleją przewieziono prawie 54,2 mln ton ładunków. Pociągi towarowe wykonały pracę przewozową na poziomie ponad 14 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna przekroczyła poziom 19,8 mln pociagokilometrów. W porównaniu do I kwartału 2023 r. jest to spadek o 6,4 mln ton (-10,5%) w masie przetransportowanych koleją towarów, o ponad 2 mld tonokilometrów (-12,6%) w pracy przewozowej i o prawie 2 mln pociągokilometrów (-9,1%) w wykazanej pracy eksploatacyjnej.

– Pierwsze miesiące 2024 r. w kolejowych przewozach towarów pokazują, że segment ten pozostaje pod wpływem negatywnych czynników zewnętrznych, jak wojna w Ukrainie czy niekorzystna globalna sytuacja rynkowa. Na rynku charakteryzującym się malejącym popytem na usługi transportowe przewagę uzyskają podmioty, które wykażą się zdolnością do adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych i będą w stanie zaoferować wysoki poziom usług w połączeniu z konkurencyjnymi cenami. Pamiętajmy o polityce UE, która w ramach swojej agendy klimatycznej chce zwiększać transport towarów koleją. Należy zatem zakładać, że obecny spadek wolumenu jest przejściowy − podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Zobacz też: PKP Cargo wdraża działania naprawcze

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane