H&M wspiera Maersk w celu redukcji CO2 w transporcie

Maersk

Szwedzka korporacja odzieżowa ogłosiła współpracę z duńskim przewoźnikiem, której celem jest redukcja zanieczyszczeń w transporcie morskim. Jednym z podejmowanych działań jest zastosowanie paliw z domieszką zużytego oleju roślinnego.

H&M Group podkreśla, że nie należy do największych trucicieli środowiska, ponieważ jej wpływ na emisję zanieczyszczeń w transporcie wynosi 2 proc., biorąc pod uwagę cały łańcuch logistyczny. Niemniej korporacja zdaje sobie sprawę z pilnej potrzeby podjęcia działań na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych, dlatego postanowiła dać innym przykład do naśladowania. Do 2040 r. H&M zamierza stać się przedsiębiorstwem, które oddziałuje na klimat wyłącznie w sposób pozytywny.

Aby zrealizować ten cel H&M dołączyło w ubiegłym roku do kolacji The Pathways, której członkowie złożyli deklarację ograniczania emisji zanieczyszczeń w transporcie ładunków oraz znalezienia alternatywnych, nieemisyjnych środków transportu. Członkami tej koalicji są firmy: Scania, E.ON i Siemens.

Istotną rolę dla globalnego przemysłu morskiego odgrywa transport morski, dlatego H&M rozpoczęło teraz współpracę z firmą logistyczną Maersk na rzecz redukcji emisji CO2. Jednym z podjętych wspólnie działań ma być stosowanie do napędzania silników statków specjalnych mieszanek biopaliw. Paliwa mają pochodzić m.in. z przetworzonego oleju roślinnego. Pierwsze testy oleju w transporcie morskim dały pozytywne wyniki, jeśli chodzi o redukcję CO2.

– Postawiliśmy sobie ambitny cel zredukowania zanieczyszczeń do roku 2040. Jego realizacja wymaga współpracy z innymi podmiotami łańcucha logistycznego. Zamierzamy wykorzystać nasz potencjał, aby umożliwić późniejsze wdrożenia opracowanego przez nas transportu bezemisyjnego przez inne przedsiębiorstwa – mówi Helena Helmersson, dyrektor operacyjny H&M Group.

Podobne są cele koalicji Pathways, która w wyniku przeprowadzonych badań dowiodła, że możliwe jest osiągnięcie zamierzeń Porozumienia paryskiego, czyli zahamowania zmian klimatycznych, pod warunkiem podjęcia odpowiednich działań. Możliwe jest zatem opracowanie systemu transportowego wolnego od paliw kopalnych. Aby osiągnąć to zamierzenie należy opracować inteligentną logistykę, dokonać elektryfikacji pojazdów oraz zastosować paliwa alternatywne.

Raport Pathways określa możliwość stosowania alternatywnych paliw w dostawach towarów do Szwecji. Chodzi m.in. o biogaz, biodiesel, odnawialny olej napędowy, bioetanol oraz wodorowe ogniwa paliwowe. W raporcie wspomniano też o e-autostradach, czyli o zasilaniu ciężarówek energią z sieci trakcyjnej.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane