LOTOS Kolej z łączonymi listami CIM/SMGS w tranzycie

Lotos Kolej

Przewoźnik kolejowy Grupy Lotos otrzymał 13 maja pozwolenie na korzystanie z procedury tranzytu w formie papierowej dla towarów przewożonych koleją. Uprawnia to spółkę do stosowania łączonych listów przewozowych CIM/SMGS w przewozach tranzytowych.

Wpisanie na Europejską Listę Przewoźników Upoważnionych pozwala na stosowanie przez Lotos Kolej zabezpieczenia generalnego dla przewozów towarów w ramach unijnej/wspólnej procedury tranzytu, z jednoczesnym zwolnieniem z obowiązku składania zabezpieczenia.

Według spółki, upoważnienie do stosowania procedury tranzytu to duże usprawnienie w zakresie świadczenia usług transportowych. Wiąże się ono ze znacznymi uproszczeniami dotyczącymi transportu kolejowego, przede wszystkim ze zniwelowaniem opóźnień spowodowanych koniecznością sporządzenia dodatkowego dokumentu przewozowego podczas przekraczania granic Unii Europejskiej oraz państw COTIF (Konwencji Międzyrządowej Organizacji do Spraw Międzynarodowych Przewozów Kolejami). Wdrożenie procedury przyspieszy proces transportowy, zmniejszając opóźnienia czasowe związane z formalnościami oraz poprawi dokładność i wiarygodność rozkładu jazdy.

Uzyskanie przywilejów wiązało się z wielomiesięczną wytężoną pracą i zaangażowaniem pracowników Lotos Kolej oraz wieloma audytami jednostek zewnętrznych. Dzięki temu spółka znalazła się w gronie 58 przewoźników z 25 europejskich państw, które są uprawnione do stosowania kolejowych listów przewozowych jako zgłoszeń tranzytowych. – Jesteśmy czwartym polskim przewoźnikiem kolejowym znajdującym się na liście.

Daje to spółce nowe możliwości biznesowe w postaci oferowania przewozów w ramach unijnej/wspólnej procedury tranzytowej. Wpływa to pozytywnie na jakość świadczonych usług klientom, szczególnie tym przewożącym towary na coraz bardziej popularnym korytarzu wschód-zachód, również poza granice Unii Europejskiej – czytamy w komunikacie Lotos Kolej.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane