Opóźnienia pociągów zniechęcają do kolei

Tomasz Kowal

Ponad połowa pociągów towarowych nie dojeżdża do miejsca przeznaczenia zgodnie z rozkładem jazdy – informuje Urząd Transportu Kolejowego. W 2020 r. punktualność pociągów towarowych wyniosła 46,1%. Opóźnienia były jednak nieco mniejsze w porównaniu do 2019 r., kiedy to punktualność osiągnęła poziom 41,6%.

Pociągi towarowe w niewielkim stopniu wpływają na funkcjonowanie kolei pasażerskiej. W 2020 r. niecałe 3% czasu opóźnień pociągów pasażerskich były wywołanie przez przewoźników towarowych. Świadczy to o zdecydowanym priorytecie dla zachowania punktualności pociągów pasażerskich z perspektywy całego transportu kolejowego.

W przeciwieństwie do pociągów pasażerskich, gdzie najwięcej jest opóźnień do kilku minut, w przypadku składów towarowych większość stanowią te, których opóźnienie na stacji końcowej wynosi powyżej 2 godzin. Punktualność jako wskaźnik jakości usług w przypadku pociągów towarowych jest jednym z czynników, które mogą zmniejszać atrakcyjność kolei dla klienta.

– Trwający Europejski Rok Kolei jest okazją do dyskusji, jak kolej może stać się środkiem transportu o jeszcze większym znaczeniu niż obecnie. W przypadku przewozu towarów jedną z najczęściej podnoszonych kwestii jest średnia prędkość pociągów oraz ich punktualność, znacząco odbiegające od transportu drogowego – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Widocznym problemem jest zajętość torów, powstawanie opóźnień na styku sieci różnych zarządców, a także duża skala opóźnień wtórnych. Analiza UTK zwraca również uwagę na problem powstawania opóźnień w obszarach granicznych,  który z uwagi na duży potencjał kolei w komunikacji międzynarodowej powinien zostać rozwiązany we współpracy z innymi zarządcami – dodaje Prezes UTK.

Najczęściej występującą przyczyną jest zajętość toru spowodowaną opóźnieniem innego pociągu – to 22,7% czasu wszystkich opóźnień. Niewiele mniej (22,6% czasu) opóźnień wynika ze zbyt późnego zgłoszenia gotowości do odjazdu.

Jeśli chodzi o winnych powstawania opóźnień, to 34,2% czasu wszystkich opóźnień przypisane zostało zagranicznemu zarządcy lub przewoźnikowi, od którego otrzymywana jest lub któremu przekazywana jest realizacja dalszego przejazdu. Problem ten wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla zwiększania przewozów o charakterze międzynarodowym.

Wpływ na lepsze wyniki punktualności w 2020 r. miał bez wątpienia stan epidemii i wprowadzone w związku z nim ograniczenia, również w przewozach kolejowych: Można zauważyć, że mniej pociągów pasażerskich przełożyło się na lepszą większą przepustowość linii kolejowych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane