Opóźnienia pociągów zniechęcają do kolei

Tomasz Kowal

Ponad połowa pociągów towarowych nie dojeżdża do miejsca przeznaczenia zgodnie z rozkładem jazdy – informuje Urząd Transportu Kolejowego. W 2020 r. punktualność pociągów towarowych wyniosła 46,1%. Opóźnienia były jednak nieco mniejsze w porównaniu do 2019 r., kiedy to punktualność osiągnęła poziom 41,6%.

Pociągi towarowe w niewielkim stopniu wpływają na funkcjonowanie kolei pasażerskiej. W 2020 r. niecałe 3% czasu opóźnień pociągów pasażerskich były wywołanie przez przewoźników towarowych. Świadczy to o zdecydowanym priorytecie dla zachowania punktualności pociągów pasażerskich z perspektywy całego transportu kolejowego.

W przeciwieństwie do pociągów pasażerskich, gdzie najwięcej jest opóźnień do kilku minut, w przypadku składów towarowych większość stanowią te, których opóźnienie na stacji końcowej wynosi powyżej 2 godzin. Punktualność jako wskaźnik jakości usług w przypadku pociągów towarowych jest jednym z czynników, które mogą zmniejszać atrakcyjność kolei dla klienta.

– Trwający Europejski Rok Kolei jest okazją do dyskusji, jak kolej może stać się środkiem transportu o jeszcze większym znaczeniu niż obecnie. W przypadku przewozu towarów jedną z najczęściej podnoszonych kwestii jest średnia prędkość pociągów oraz ich punktualność, znacząco odbiegające od transportu drogowego – mówi dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Widocznym problemem jest zajętość torów, powstawanie opóźnień na styku sieci różnych zarządców, a także duża skala opóźnień wtórnych. Analiza UTK zwraca również uwagę na problem powstawania opóźnień w obszarach granicznych,  który z uwagi na duży potencjał kolei w komunikacji międzynarodowej powinien zostać rozwiązany we współpracy z innymi zarządcami – dodaje Prezes UTK.

Najczęściej występującą przyczyną jest zajętość toru spowodowaną opóźnieniem innego pociągu – to 22,7% czasu wszystkich opóźnień. Niewiele mniej (22,6% czasu) opóźnień wynika ze zbyt późnego zgłoszenia gotowości do odjazdu.

Jeśli chodzi o winnych powstawania opóźnień, to 34,2% czasu wszystkich opóźnień przypisane zostało zagranicznemu zarządcy lub przewoźnikowi, od którego otrzymywana jest lub któremu przekazywana jest realizacja dalszego przejazdu. Problem ten wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla zwiększania przewozów o charakterze międzynarodowym.

Wpływ na lepsze wyniki punktualności w 2020 r. miał bez wątpienia stan epidemii i wprowadzone w związku z nim ograniczenia, również w przewozach kolejowych: Można zauważyć, że mniej pociągów pasażerskich przełożyło się na lepszą większą przepustowość linii kolejowych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane