Stryj prezydenta w radzie nadzorczej PKP Cargo

Adrian Grycuk, Wikipedia

Notowany na GPW narodowy przewoźnik kolejowy poinformował o powołaniu do składu rady nadzorczej nowego, jedenastego członka. Został nim – z nadania PKP S.A. – 71-letni Antoni Duda, brat Jana Dudy – ojca prezydenta Andrzeja Dudy.

Skład rady nadzorczej PKP Cargo wygląda teraz następująco: Krzysztof Mamiński, Mirosław Antonowicz, Władysław Szczepkowski, Paweł Sosnowski, Krzysztof Czarnota, Jerzy Sośnierz, Tadeusz Stachaczyński, Dariusz Górski, Zofia Dzik, Izabela Wojtyczka, Antoni Duda

Zobacz też: PKP Cargo ma za sobą fatalne półrocze

Życiorys stryja prezydenta przedstawiony przez PKP Cargo:

Antoni Duda jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W roku 1974 podjął pracę na stanowisku asystenta w ówczesnej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu wiążąc się z miastem na stałe. Współtworzy na uczelni struktury Pierwszej Solidarności. Równocześnie włącza się w powstanie w Opolu Klubu Inteligencji Katolickiej, z którym związany jest do dziś, pełniąc od 1993 r. funkcję wiceprezesa, a od 2002 r. – prezesa.

W 1983 r. przechodzi do pracy w przemyśle. Po przełomie 1989 roku zaangażował się w odtworzenie struktur związkowych w PRiMUE Remak, wówczas jednej z większych organizacji związkowych na Opolszczyźnie. To owocuje mandatem delegata Śląska Opolskiego na II oraz III Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” odbywające się w Gdańsku, w kwietniu 1990 i w lutym 1991 roku.

W roku 1998 r. objął stanowisko dyrektora opolskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w najtrudniejszym okresie wdrażania największej w historii ZUS reformy. W międzyczasie wykształcenie techniczne uzupełnił studiami podyplomowymi z zakresu prawa gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

W latach 1999 do 2002 był członkiem Rady Opolskiej Regionalnej Kaszy Chorych w Opolu, a w latach 2007 – 2008 członkiem Rady Nadzorczej BOT KWB w Turoszowie. Od 2003 r. kierował Powiatowym Urzędem Pracy w Opolu. Trzykrotnie przewodniczył Konwentowi Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy województwa opolskiego. Opolska Izba Gospodarcza nagrodziła kierowany przez Antoniego Dudę urząd srebrnym i złotym laurem umiejętności i kompetencji w kategorii „osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firmy” (w 2009 i 2012 r.), a w XI edycji Opolskiej Nagrody Jakości zostaje laureatem otrzymując tytuł Znakomity Przywódca ( 2014 r. W 2015 r. otrzymuje Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

25 października 2015 roku w wyborach parlamentarnych zdobywa mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości. W sejmie RP pracuje w trzech komisjach: Komisji Gospodarki i Rozwoju, Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W wyborach w 2019 r. nie zostaje ponownie wybrany do Sejmu.

Podobne wiadomości
Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane