Terminale intermodalne z 5,3-proc. wzrostem przeładunków

PKP_Cargo_Connect
PKP Cargo

W 2021 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 82,1 mln ton ładunków skonteneryzowanych, tj. o 5,3% więcej niż przed rokiem. Najwięcej ładunków dotarło do terminali drogą morską (37,9 proc.), a mniej transportem samochodowym (32,2%) i kolejowym (29,9%). Dane te pochodzą z nowego raportu GUS o polskim intermodalu.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące transportu intermodalnego w Polsce w 2021 roku. Z raportu wynika, że na terenie Polski w 2021 r. zlokalizowanych było 39 aktywnych terminali intermodalnych, z tego: 4 obsługiwały przesyłki morze-kolej, morze-droga (terminale morskie), a 35 obsługiwało przesyłki kolej-droga (terminale lądowe).

Infrastruktura terminali morskich

Długość nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich w 2021 r. wyniosła łącznie 5,5 km, w tym 85,2% stanowiły nabrzeża do obsługi jednostek ładunkowych w systemie lo-lo.

Powierzchnia parkingowo-manewrowa zajmowała 6,1 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 183,0 ha, z czego 80,4% powierzchni przeznaczonej było dla jednostek skonteneryzowanych. Pojemność placów składowych wyniosła 100,7 tys. TEU.

Według GUS, terminale morskie dysponowały łącznie 17 km torów dla kolei normalnotorowej, z czego 70,8% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu obsługiwanego jednocześnie w terminalu morskim wyniosła 71 wagonów.

Infrastruktura terminali lądowych

W 2021 r. powierzchnia parkingowo-manewrowa w terminalach lądowych zajmowała łącznie 24,9 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 96,5 ha, z czego 82,7% powierzchni przeznaczonej było dla jednostek skonteneryzowanych. Pojemność placów składowych wyniosła 133,4 tys. TEU.

Terminale lądowe w 2021 r. dysponowały łącznie 83,2 km torów dla kolei normalnotorowej, z czego 41,7% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego jedocześnie w terminalu lądowym wyniosła 31 sztuk.

Przeładunki w terminalach intermodalnych

Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 8,1 mln TEU, w tym w terminalach morskich – 4,9 mln TEU, a w terminalach lądowych – 3,2 mln TEU.

W 2021 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 82,1 mln ton ładunków skonteneryzowanych, tj. o 5,3% więcej niż przed rokiem. W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały kontenery 40’ (69,4%). Udział kontenerów 20’ wyniósł 24,0%, kontenerów 45’ i więcej – 5,3%, a 30’ – 1,3%.

Drogą morską do i z terminali przetransportowano 31,1 mln ton (co stanowiło 37,9% ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 26,4 mln ton (32,2%), a transportem kolejowym – 24,6 mln ton (29,9%).

W przewozach transportem intermodalnym w 2021 r. 55% stanowiły ładunki nieznane (wzrost o 22,5 p. proc. w porównaniu z 2020 r.). Znaczny udział miały towary mieszane: zbiór różnych rodzajów towarów transportowanych razem – 14,4% (spadek o 10,3 p. proc.), puste opakowania – 8,5% (wzrost o 7,4 p. proc.), produkty z grupy chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne; produkty z gumy i tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe – 5,1% (spadek o 5,1 p. proc.) oraz produkty spożywcze, napoje i tytoń – 4,8% (spadek o 6,7 p. proc.).

Przewozy transportem samochodowym

W 2021 r. transportem samochodowym intermodalnym przewieziono ponad 26 mln ton  ładunków w kontenerach. Udział przewozów krajowych wyniósł 98,7%. Na terenie kraju najwięcej ładunków przewieziono do i z województw: łódzkiego (24,6%), pomorskiego (18,1%) i śląskiego (15,3%). Spadek liczby przewiezionych ton ładunków skonteneryzowanych w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano w województwach: podkarpackim, podlaskim i zachodniopomorskim. W pozostałych województwach przewieziono więcej ładunków niż przed rokiem.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane