Przewoźnicy nie stosują systemu ETCS

Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że pociągi posiadające urządzenia pokładowe systemu ETCS, poruszające się po liniach wyposażonych w ten system, należy prowadzić z wykorzystaniem tych urządzeń. […]