GEFCO zaprezentowało wyniki po trudnym 2020 roku

GEFCO

Europejski potentat zintegrowanych usług logistycznych dla branży motoryzacyjnej, w tym logistyki pojazdów gotowych publikował wyniki finansowe za dwanaście miesięcy 2020 roku. GEFCO miało 3,8 mld euro przychodów, co oznacza spadek o 19,7% w stosunku do roku obrotowego 2019. Firma odnotowała też nieznaczny spadek marży recurring EBIT do 3,7%.

Pomimo spadku wyników Luc Nadal, prezes GEFCO, jest z nich ostatecznie zadowolony. – Wyniki pokazują odporność pomimo negatywnego wpływu pandemii Covid-19 na naszą działalność, zwłaszcza w pierwszej połowie minionego roku. Kontrolowaliśmy koszty, jednocześnie robiąc wszystko, co w naszej mocy, aby sprostać potrzebom klientów. Nasze przychody spadły w kwietniu, maju i czerwcu, w szczytowym momencie globalnych turbulencji biznesowych, ale w drugiej połowie 2020 r. zwiększyliśmy aktywność zgodnie z harmonogramami podnoszenia produkcji przez naszych klientów. Biorąc pod uwagę bogate portfolio klientów GEFCO z branży motoryzacyjnej i przemysłowej, jesteśmy zadowoleni z utrzymania solidnej marży operacyjnej w tak trudnych czasach – mówi Nadal.

Partners, unlimited

GEFCO pomagało firmom z branży motoryzacyjnej podczas kryzysu w znalezieniu rozwiązań, które utrzymają ich łańcuchy dostaw, włączając w to Grupę PSA. – W przypadku klientów spoza branży motoryzacyjnej, dążyliśmy do dywersyfikacji i dostosowywaliśmy nasze multimodalne rozwiązania logistyczne do zmieniających się potrzeb. Nasze rozwiązania z zakresu transportów lotniczych i drogowych pod presją czasu cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród klientów z branży opieki zdrowotnej, dóbr konsumpcyjnych oraz elektroniki. Sprostaliśmy stawianym wyzwaniom. Nasi pracownicy dotrzymali obietnicy, którą wyraża motto Partners, unlimited i wykonali niesamowitą pracę w 2020 roku. Wdrożyliśmy nowe środki bezpieczeństwa i higieny oraz dostosowaliśmy nasze procesy, aby bezproblemowo i w rekordowo krótkim czasie spełnić dodatkowe wymagania klientów – tłumaczy Luc Nadal.

Grupa GEFCO osiągnęła przychody w wysokości 3,8 mld euro w roku obrotowym 2020, co oznacza spadek o 19,7% w stosunku do tego samego okresu w 2019 r. (-17,3% lfl). Wyniki w podziale na dywizje:

Finished Vehicle Logistics (FVL). Dywizja logistyki pojazdów gotowych funkcjonowała podobnie jak branża motoryzacyjna (22% spadek europejskiej produkcji motoryzacyjnej wg IHS Markit). Przychody wyniosły 1545,7 mln EUR (-21,9% raportowane i -20,5% lfl), co oznacza spadek o 454 mln EUR w porównaniu z 2019 rokiem, głównie w drugim kwartale 2020 r. Czwarty kwartał 2020 r. był porównywalny z czwartym kwartałem 2019 r. Dywizja FVL wykazała się wiodącą w branży wiedzą fachową, z powodzeniem zarządzając tymczasowym zamknięciem fabryk samochodów i związanymi z nimi przepływami logistycznymi w warunkach bezprecedensowych ograniczeń.

Overland and Contract Logistics (OVL & CL). Ze względu na zdywersyfikowany portfel klientów, dywizję transportu lądowego i logistyki kontaktowej dotknęły mniejsze turbulencje niż w przypadku FVL. Przychody spadły o 19,7% do 1828,5 mln € (-18,1% lfl). Dywizja OVL i CL dostarczała więcej rozwiązań time critical drogą lądową i pomagała klientom w utrzymaniu gotowości zapasów w kontekście wznowionej produkcji.

Air & Sea (A&S) Dywizja wykorzystała silny popyt na transporty lotnicze, realizowane pod presją czasu w ramach dystrybucji materiałów medycznych i środków ochrony osobistej z Azji do Europy i Ameryki Północnej. Przychody wzrosły do 339,8 mln euro, co oznacza wzrost o 1,6% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku (+4,9% lfl).

Industrial Services (IS). Dywizja usług dla przemysłu zaraportowała przychody w wysokości 90,8 mln euro, co oznacza spadek o 38,3% (-12,2% lfl). 31 grudnia 2019 r działalność w zakresie montażu lekkiego została przeniesiona do Grupy PSA, co tłumaczy ten spadek.

Pomimo pandemii i lockdownu w I półroczu 2020 roku, Grupa GEFCO osiągnęła znaczący zysk operacyjny EBIT w wysokości 140,3 mln EUR przy marży 3,7%, jedynie o 60 punktów bazowych mniej w porównaniu do 2019 roku. Ten solidny recurring EBIT został osiągnięty przez:

– mocną kontrolę kosztów na każdym poziomie i związane z tym oszczędności,

– obniżenie kosztów usług zewnętrznych o 667,4 mln euro, co podkreśla znaczenie modelu biznesowego opartego na niewielkich aktywach,

– ożywienie biznesowe w III i IV kwartale 2020 roku, przy czym ostatni kwartał był najlepszym w historii GEFCO pod względem zysku operacyjnego.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane