ID Logistics Polska rozszerza współpracę z Orlenem

ID Logistics

Specjalizująca się w logistyce kontraktowej firma ID Logistics Polska obsługuje centrum dystrybucyjne PKN Orlen w Woli Bykowskiej, które zaopatruje sklepy przy stacjach paliw koncernu. Do niedawna firma zaopatrywała sklepy wyłącznie w artykuły spożywcze. Aktualnie poinformowała, że płocki koncern powierzył jej obsługę także produktów niespożywczych.

ID Logistics Polska zarządza centrum dystrybucji PKN Orlen w Woli Bykowskiej o łącznej powierzchni 13 tys. mkw. Operator kompleksowo zajmuje się operacjami magazynowymi (tj. przyjęcie towarów, załadunek, składowanie i kompletacja), a także realizuje zlecony przez PKN Orlen proces zarządzania zapasem towarów w centrum dystrybucyjnym w oparciu o przekazywane kryteria przechowywania i prognozy sprzedaży. Jest to wciąż rzadko świadczona usługa na rynku logistyki kontraktowej.

Orlen zmniejsza koszty

Od początku współpracy w centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej obsługiwane są artykuły spożywcze. Teraz, w ramach rozwoju współpracy między firmami, asortyment rozszerzany jest także o produkty nieżywnościowe. Konsolidacja obsługi wszystkich towarów w jednym centrum dystrybucyjnym podyktowana jest optymalizacją kosztów dystrybucji w sieci punktów sprzedaży detalicznej PKN Orlen w całej Polsce.

W ramach usług o wartości dodanej, ID Logistics zarządza bezpiecznym stockiem towarów. Kontroluje zamówienia od dostawców, ustala limity dostaw oraz czas ich realizacji a także planuje i zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów w magazynie – mówi Renata Reszka, dyrektor magazynu w Woli Bykowskiej.

Zarządzanie zapasami towarów, przy zachowaniu ciągłości dostaw w sieci punktów sprzedaży detalicznej umożliwia system do zarządzania zapasami magazynowymi – EWR firmy Generix. Jest on zintegrowany z WMS (system zarządzania magazynem).

Z kolei w procesie kompletacji towarów ID Logistics Polska wykorzystuje system PTL zintegrowany z systemami nagrywania i głosowym voice picking. Połączenie ich funkcjonalności ułatwia weryfikację zgodności każdej palety, która jest przygotowywana dla konkretnego punktu sprzedaży detalicznej.

Dostawa gwarantowana

W centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej wdrożony został też w pełni zautomatyzowany system zarządzania zwrotami i reklamacjami, działający w oparciu o rozwiązanie dcClaim firmy DCLOG oraz narzędzie Intense wdrożone w Orlenie.

Wdrożenie Intense w znaczący sposób usprawniło procesy zwrotów i reklamacji, dzięki generowaniu ruchów materiałowych w systemach: POS, SAP i WMS w zintegrowany sposób z aplikacjami: Intense i dcClaim. Zwracany towar trafia na specjalnie wydzielone składy zwrotów i niedoborów. Na poziomie każdej strefy stocku dostępne jest pełne raportowanie ilościowo-wartościowe. Wdrożenie aplikacji Intense było powiązane z kolejną istotną zmianą systemową w procesie dystrybucji, która określana jest jako „dostawa gwarantowana” – mówi Renata Reszka.

Aplikacja została wdrożona przy ścisłej współpracy zespołu specjalistów PKN Orlen, ID Logistics Polska, DCLOG oraz Intense.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane