Listonosze będą doręczać mandaty do 2027 r.

Poczta Polska

W wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, oferta Poczty Polskiej została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na obsługę przesyłek pocztowych i strony podpisały kontrakt o wartości 262 mln zł. Umowa obowiązywać będzie do 2027 roku.

Przedmiotem umowy podpisanej przez Biuro Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego, która wejdzie w życie z początkiem kwietnia br., jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych związanych z prowadzeniem przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego postępowań w sprawach o naruszenia związane z niestosowaniem się do limitów prędkości oraz sygnalizacji świetlnej ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących.

Podpisanie umowy było poprzedzone postępowaniem przetargowym, które z uwagi na skalę przedsięwzięcia i okres współpracy, toczyło się od maja 2020 roku. Sam udział w postępowaniu wymagał ze strony Poczty Polskiej dużego zaangażowania w proces analizy dokumentacji pod względem formalno-prawnym i wszystkich warunków udziału w postępowaniu – co było istotne z uwagi na fakt prowadzenia postępowania w trakcie trwającej epidemii i konieczności uwzględniania w przygotowywanej ofercie niektórych czynników z niej wynikających.

– Poczta Polska kontynuuje dobrą passę. W roku 2020 przystąpiliśmy do niemal 1,9 tys. przetargów na usługi pocztowe, a dzięki profesjonalizmowi naszych zespołów sprzedażowych wygraliśmy 96,5% z nich, na łączną wartość ok. 1,7 mld zł. Nasza oferta została uznana za najkorzystniejszą m.in. w przetargach: ZUS na lata 2021-2023 o łącznej wartości 438 mln zł, KRUS na lata 2021-2022 o wartości 63 mln zł, PGNiG na lata 2021-2022 – gdzie wartość kontraktu szacuje się na 136 ml zł. Podczas negocjacji prowadzonych nie tylko z podmiotami biznesowymi, a także podczas przetargów publicznych, istotne znaczenie ma efektywność usług Poczty Polskiej – podkreśla Jacek Zimoch, dyrektor Biura Klienta Biznesowego i Instytucjonalnego w Poczcie Polskiej.

Podobne wiadomości
Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane