Menedżer z branży lotniczej p.o. prezesa Poczty Polskiej

Sebastian Mikosz na tle ścianki z logotypem IATA.
M. Grzegorczyk, Wikimedia Commons

15 lutego 2024 r. decyzją rady nadzorczej Poczty Polskiej odwołano z pełnionych funkcji prezesa Krzysztofa Falkowskiego oraz wiceprezesa Wiesława Włodka. Ponadto rezygnację złożył wiceprezes Maciej Biernat – poinformowała spółka. Równocześnie rada nadzorcza Poczty Polskiej oddelegowała członka RN Sebastiana Mikosza do pełnienia obowiązków prezesa spółki.

Potwierdziły się informacje powtarzane przez media. Pełniącym obowiązki prezesa Poczty Polskiej został Sebastian Mikosz.

Zadanie: poprawa sytuacja Poczty Polskiej

Sytuacja Poczty Polskiej wymaga odważnych i przemyślanych działań. Priorytetem dla nowego prezesa będzie ustabilizowanie kondycji finansowej i stworzenie nowych ram dla dalszego funkcjonowania firmy z 465-letnią tradycją. Pan Sebastian Mikosz posiada bogate doświadczenie menadżerskie oraz udokumentowane osiągnięcia w skutecznym zarządzaniu dużymi podmiotami rynkowymi. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu państwa polskiego, które rozumie rolę i znacznie narodowego operatora pocztowego, a także Pocztowców oraz przemyślanym decyzjom zarządczym sytuacja Poczty Polskiej ulegnie poprawie – mówi Paweł Wojciechowski, przewodniczący rady nadzorczej spółki, zacytowany w komunikacje PP.

Sylwetka Sebastiana Mikosza

Nowy prezes Poczty Polskiej jest absolwentem Instytutu Studiów Politycznych we Francji, ma tytuł magistra ekonomii i finansów. W latach 1997–2000 pracował w firmie Arthur Andersen w Paryżu, gdzie zajmował się obsługą firm inwestujących w Polsce, Europie Środkowej i byłych republikach ZSRR.

W latach 2000–2003 Sebastian Mikosz współtworzył i zarządzał internetowym domem maklerskim Fast Trade. Od 2001 był dyrektorem generalnym Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP). W latach 2003–2006 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). W latach 2006–2008 był pracownikiem Deloitte. Był też członkiem rad nadzorczych m.in. Euro Banku i Baltony.

Przydatne doświadczenie z PLL LOT

Mikosz w latach 2009-2011 i 2013-2015 był prezesem Polskich Linii Lotniczych LOT. W latach 2017–2019 kierował grupą Kenya Airways, następnie w latach 2020–2022 był starszym wiceprezesem Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).

W PLL LOT Mikosz przygotował i przeprowadził głęboką restrukturyzację, włącznie z pozyskaniem i zatwierdzeniem pomocy publicznej, co pozwoliło na uniknięcie upadłości narodowego przewoźnika. Łatwo się domyślić, że jego zadaniem w Poczcie Polskiej również będzie restrukturyzacja spółki.

 

Zdjęcie: M.grzegorczyk, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane