OT Logistics będzie się skupiać na działalności portowej

OT Logistics

Rada Nadzorcza OT Logistics powołała dotychczasowy zarząd spółki na nową kadencję oraz zatwierdziła przedłożoną przez niego średnioterminową strategię stabilizacji i rozwoju grupy kapitałowej OT Logistics na lata 2020-2023. Zakłada ona rozwój przede wszystkim działalnoci portowej oraz utrzymanie dotychczasowych przychodów.

Zarząd OT Logistics składa się z prezesa Konrada Hernika oraz członka zarządu Kamila Jedynaka.

Strategicznym założeniem OT Logistics do roku 2023 pozostanie koncentracja na rozwoju organicznym na bazie posiadanych obecnie aktywów portowych, a także oferowanie kompleksowych usług towarzyszących. Chodzi o działalność w portach: Świnoujście, Gdynia i Rijeka, które – według OTL – tworzą trójkąt geograficzny w korytarzu Bałtyk-Adriatyk. Docelowo także oprócz samej obsługi portowej, Grupa OTL zamierza rozszerzać usługi towarzyszące, w tym także prace hydrotechniczne.

– Rozwój organiczny będzie wspierany realizacją nowych przedsięwzięć rozwojowych w zakresie usług komplementarnych oraz przejęć mniejszych podmiotów, mogących budować relatywnie wysokie synergie w ramach Grupy OTL – czytamy w komunikacie spółki.

Po sprzedaży części aktywów Grupa OTL zamierza osiągać w latach 2021-2023 przychody na poziomie 300-350 mln rocznie oraz osiągać EBITDA na poziomie 45-50 mln zł. Założenia te nie uwzględniają wyników Luka Rijeka oraz potencjalnych efektów nowych przedsięwzięć i potencjalnych przejęć.

– Grupa OTL zamierza zająć się także w szerszej skali, organizacją łańcuchów logistycznych i przewozu towarów z wykorzystaniem dostępnych środków transportu, z celem przeładunków we własnych portach morskich. Działania rozwojowe będą systematycznie rozszerzane na cały trójkąt geograficzny: Świnoujście-Gdynia-Rijeka, dając możliwości rozszerzenia oddziaływania na klientów z terenów: Austria, Węgry, Serbia oraz poprzez Luka Rijeka współpracę z klientami z Turcji – zapisano w strategii.

W ramach strategii zarząd Grupy OTL zamierza osiągnąć poniższe cele priorytetowe:

1. Zapewnienie do 31 lipca 2021 r. wpływów z dezinwestycji nieruchomości oraz udziałów w spółkach o łącznej wartości ponad 250 mln zł (łącznie z należnościami z już sprzedanych aktywów i nieruchomości).

2. Obniżenie zadłużenia w relacji do EBITDA do skali poniżej 2/1 najdalej do połowy 2021 r. Refinansowanie obecnego zadłużenia, spłata obligacji i pożyczek i utrzymanie około 60-80 mln zł długu bankowego.

3. Zintegrowanie zarządzaniem Grupą, reorganizacja obszarów finansów i księgowości, w tym likwidacja oddziału Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu oraz osiągnięcie wysokich
oszczędności kosztowych.

4. Szersze zintegrowanie działów sprzedaży całej Grupy. Zwiększenie aktywności w zakresie pozyskiwania klientów oraz nowych produktów, stworzenie kompleksowej oferty Grupy i rozszerzenie możliwości oferowania usług połączonych na zasadzie one stop shop.

5. Poszukiwanie możliwości optymalizacji i obniżania kosztów operacji portowych, podniesienie wydajności i możliwości operacyjnych, zwiększenie efektywności i rentowności działalności.

6. Systematyczne zwiększanie skali działalności operacyjnej z dynamiką nie niższą niż 10% rocznie oraz dążenie do uzyskania skonsolidowanej EBITDA w latach 2020-2023 na poziomie 45-50 mln oraz skonsolidowanych wyników netto nie niższych niż 12 mln netto w 2021 i wzrost do ponad 17 mln netto w roku 2023 (bez udziału Luka Rijeka).

7. Nadzorowanie i wspieranie rozwoju działalności operacyjnej i działań restrukturyzacyjnych oraz wzrostu wartości Luka Rijeka, z celem uzyskania możliwości przekroczenia przez spółkę 40 mln EBITDA w roku 2023.

8. Dążenie do uzyskania zdolności wypłaty rokrocznie stabilnego, min. 5% yield, poziomu dywidendy oraz osiągnięcia kapitalizacji OTL na poziomie 200-250 mln zł najdalej od 2022 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane