Poczta Polska kupiła oprogramowanie za 95 mln zł

Poczta Polska

Poczta Polska podpisała umowę z firmą Integrated Solutions na dostawę licencji wsparcia technicznego oraz wsparcia do usług pakietów biurowych, poczty elektronicznej oraz oprogramowania do posiadanych już stacji roboczych i serwerów. To jedna z największych umów na dostawę oprogramowania IT w Polsce.

Postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone było od września. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 95,24 mln zł brutto. Umowa z oferentem została podpisana na okres 36 miesięcy.

– Podpisaliśmy umowę dotyczącą usług informatycznych w Poczcie Polskiej. Na podstawie przeprowadzonej szczegółowej analizy dotyczącej wykorzystania przez spółkę oprogramowania firmy Microsoft, jako zarząd doprowadziliśmy jednak ostatecznie do tego, że Poczta Polska w zakresie kontraktu odnoszącego się do wykorzystywania technologii Microsoft dokona blisko 30 mln zł brutto oszczędności wobec kosztów analogicznych dostaw ponoszonych w latach ubiegłych – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu Poczty Polskiej.

Umowa w swoim zakresie ma zabezpieczyć produkty i usługi na potrzeby całej Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej czyli dla: Poczty Polskiej, Banku Pocztowego oraz spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe. – Obecnie główne obszary biznesowe Poczty tj. obszar obsługi sprzedaży oraz obszar finansowy korzystają z oprogramowania Microsoft. Technologia tej firmy jest wykorzystywana do bieżącego funkcjonowania prawie 40 tys. stacji roboczych, które w szczególności wykorzystują system operacyjny oraz pakiet biurowy. Ponadto technologia jest wykorzystywana przez około 3 000 serwerów Poczty Polskiej, które obsługują zarówno kluczowe aplikacje spółki, system do obsługi klientów w placówkach, system kadrowo-płacowy, system finansowo-księgowy jak i wspierające inne programy – mówi Krzysztof Falkowski, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Poczta Polska jako największy operator logistyczny, a zarazem największy pracodawca w kraju z siecią ok. 7,5 tys. placówek posiada łącznie: prawie 40 000 komputerów, ponad 20 000 tabletów do obsługi przesyłek i  ok. 500 aplikacji i różnego typu oprogramowania.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane