Ponad 80-proc. wzrost przeładunków ropy w Porcie Gdynia

Widok na Port Gdynia z góry
ZMPG

Port Gdynia zakończył pierwsze pięć miesięcy 2021 r. ze wzrostem przeładunków na poziomie 8,2%. ZMPG jest zdania, że pozytywne wyniki jak i obserwowane trendy wskazują na zasadność prowadzonych inwestycji, takich jak pogłębianie kanału portowego, budowa Publicznego Terminala Promowego, jak i inwestycji w place składowe w zachodniej części portu.

W ciągu 5 miesięcy 2021 r. Port Gdynia notuje wzrost przede wszystkim w grupie towarowej ropa i przetwory naftowe +80,2% r/r, (a w samym maju 104,5%), węgiel +3,6 % r/r, drobnica +12,9 % r/r, z uwzględnieniem wzrostu przeładunku kontenerów o +12,6% r/r. Pozytywnym trendem jest wzrost eksportu skonteneryzowanych ładunków w Porcie Gdynia, który wyniósł 15,5%.

Systematyczny wzrost obserwowany w najnowszej historii Portu Gdynia, dostrzegany jest przez operatorów i interesantów, którzy tworzą nowe połączenia. Zwiększa to także zainteresowanie najmem przestrzeni na terenie portu. Firmy kooperujące z Portem Gdynia dostrzegają jego potencjał, co przekłada się na inwestycje w infrastrukturę.

Port Gdynia staje się paliwowym hubem

W ostatnim czasie Baza Paliw w gdyńskim Dębogórzu, połączona bezpośrednim rurociągiem ze Stanowiskiem Przeładunku Paliw Płynnych w Porcie Gdynia, powiększyła się o dwa nowe zbiorniki – każdy o pojemności 32 tys. ton. Dzięki rozbudowie pojemość magazynowa bazy wzrosła do prawie 260 tys. msześc. W planach na kolejne lata jest dalsza rozbudowa Bazy Paliw w Dębogórzu o następne 3 zbiorniki. PERN planuje dalszą modernizację Bazy Paliw m.in. rozbudowę bocznicy kolejowej, w tym budowę dwóch nowych torów o długości ok. 1km każdy wraz z rozjazdami oraz budowę dwóch stanowisk do załadunku cystern kolejowych z układem pomiarowym i pełną automatyką.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane