W 2020 r. Fracht FWO Polska wejdzie na nowe rynki

Fracht FWO Polska

Będziemy rozwijać ofertę nie tylko w sektorze energetycznym, przemysłowym i chemicznym, ale także petrochemicznym, infrastrukturze i budownictwie hydrotechnicznym oraz konstrukcji stalowych. Duże nadzieje wiążemy też z rozwojem projektów logistycznych w sektorze agro – zapowiada Jarosław Jankowski, business development director we Fracht FWO Polska.

2019 rok był kolejnym okresem wzmacniania pozycji Fracht FWO na polskim rynku usług logistycznych. Tak jak w ubiegłym roku, odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki, osiągając wzrosty we wszystkich obszarach działalności, tj. project cargo, we frachcie lotniczym, morskim, kolejowym i drogowym, a także w dostawach ekspresowych. Wzmocnieniu uległa również oferta frachtu morskiego i dostaw na rynek amerykański. W 2019 roku nawiązaliśmy współpracę operacyjną z nowo powstałymi oddziałami w Afryce i Ameryce Płd. zarówno w segmencie project cargo jak i standardowych usługach frachtowych.

Więcej transportów do Chin i Rosji
W mijającym roku kontynuowaliśmy rozwój na jednym z kluczowych kierunków dla Fracht FWO a mianowicie w obsłudze dostaw do Stanów Zjednoczonych, zarówno w imporcie jak i eksporcie (fracht morski i lotniczy). Rozszerzyliśmy naszą ofertę w kierunku wschodnim, kierowaną do obsługi krajów położonych wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzmocniliśmy ofertę w zakresie transportów kolejowych i drogowych, głównie do Chin i Rosji, a także zwiększyliśmy zakres usług o składowanie towarów, odprawę celną w Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Chinach i krajach bałtyckich oraz obsługę dokumentacji tj. pozwolenia, świadectwa pochodzenia, certyfikaty zgodności, itp.

W 2019 roku Fracht FWO odnotował także dynamiczny rozwój usług z zakresu project cargo – ładunków ponadgabarytowych i specjalnych, głównie dla firm z branży przemysłowej i energetycznej. Ciekawym projektem była dostawa urządzeń dla trzech elektrowni geotermalnych w Argentynie. Organizacja tej dostawy ładunków o łącznej wadze 953 ton, ze względu na bardzo duży stopień skomplikowania, wymagała współpracy pomiędzy oddziałami operatora Grupy Fracht w Europie – polskim, czeskim i włoskim. Kolejnym interesującym projektem, realizowanym przy wsparciu biura lokalnego w Kolumbii, była dostawa do elektrowni wodnej w prowincji Valle del Cauca zaworu kulowego o wadze 69 ton i wymiarach: długość 4,7 m, szerokość 3 m i wysokość 3,45 m oraz ważących łącznie 6 ton części do zaworu.

Wielki gabaryt na Żeraniu
W mijającym roku na rynku lokalnym Fracht FWO rozpoczął dostawy ładunków ponadgabarytowych już do trzeciej nowo powstającej elektrowni. Po Opolu, Jaworznie przyszedł czas na Żerań. Pierwszy ładunek stanowiła ważąca 105 ton główna część wymiennika pseudokondensacji, o długości 9,25 m, szerokości 5,3 m i wysokości 4,05 m. Drugi to komory wodne zbiornika kondensacji, ważące łącznie 24 tony, o długości 10,1 m, szerokości 4 m i wysokości 4,1 m. W roku 2019 rozwinęliśmy również transport lotniczy w obszarze project cargo. Z ciekawych projektów warto wspomnieć o ekspresowej dostawie prętów stojana (nieruchoma część silnika elektrycznego lub prądnicy, w której obraca się wirnik) do elektrowni w Australii. 10 skrzyń o długości 8,40 m, szerokości 2,35 m, wysokości 2 m i wadze 4,85 tony każda, zostało dostarczonych, wyczarterowanymi dwoma samolotami frachtowymi Boeing 747 Freighter z Wrocławia do Melbourne.

Wśród innych zrealizowanych projektów wymienić warto kolejne transporty drogowo-morskie transformatorów do stacji energetycznych w USA, czy liczne dostawy maszyn rolniczych (kombajny zbożowe, prasy) na różne rynki europejskie.

W 2019 roku Grupa Fracht wzmocniła też pozycję w Afryce. Globalna sieć logistyczna Grupy rozszerzyła się o nowe oddziały w Egipcie, Ugandzie, Kamerunie, Senegalu, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Burkina Faso. Obecnie Grupa Fracht posiada ponad 115 oddziałów na 6 kontynentach. Na całym świecie obsługujemy takie branże jak: energetyczna, chemiczna, automotive, przemysł ciężki oraz FMCG i farmaceutyczna.

Plany na nowy rok
W 2020 roku Fracht FWO Polska planuje utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju na poziomie dwucyfrowym. Z pewnością będziemy wzmacniać nasze usługi w zakresie frachtu lotniczego, morskiego, drogowego i kolejowego. Jeśli chodzi o project cargo, to w 2020 roku stawiamy na dalszą dywersyfikację branżową, co oznacza, że będziemy rozwijać swoją ofertę nie tylko w zakresie obsługi projektów w sektorze energetycznym, przemysłowym i chemicznym, ale także petrochemicznym, infrastrukturze i budownictwie hydrotechnicznym oraz konstrukcji stalowych. Duże nadzieje wiążemy też z rozwojem projektów logistycznych w sektorze agro. Oczywiście będziemy wzmacniać naszą współpracę z dotychczasowymi partnerami. Podpisaliśmy już nowe kontrakty z klientami z branży przemysłowej, które teraz przygotowujemy do realizacji w 2020 roku.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane