Zachodniopomorskie porty z 3-proc. wzrostem obrotów

ZMPSiŚ

Zespół portów Szczecin-Świnoujście podsumował pierwsze półrocze 2022 r. pod względem przeładunków. Te były o blisko 3 procent lepsze aniżeli w analogicznym czasie 2021 r. Operatorzy portowi w okresie styczeń-czerwiec obsłużyli prawie 17,5 mln ton ładunków.

W zachodniopomorskich portach jest więcej rudy, paliw i gazu LNG: wzrost r/r odpowiednio o 68,2, 29,1 i 34,8 procent. Terminal LNG w Świnoujściu obsłużył do końca czerwca br. 26 statków z gazem LNG. Dla porównania w tym samym czasie ub. roku było ich 18.

Pierwsze półrocze na minusie kończą węgiel (-28,6 proc.), inne masowe (-8 proc.), zboża (-18,7 proc.), drobnica (-1,8 proc.), drobnica promowa (-1,1 proc.) oraz kontenery (-16,1 proc.).

Sam czerwiec br. był dla obu portów o 21 proc. lepszy aniżeli czerwiec 2021. Tutaj liderami przeładunków są węgiel (+13,8 proc.), ruda (+254,4 proc.), zboże (+95 proc.), paliwa (+54,2 proc.) oraz gaz LNG (+73,7 proc.).

Od kilku lat porty działają w nadzwyczajnych warunkach: wcześniej przez dwa lata pandemii koronawirusa, obecnie wojnę na Ukrainie. Te czynniki znajdują swoje odbicie w wielkości obsługiwanych ładunków. Dowodzą tego chociażby przeładunki węgla. O ile te w pierwszym półroczu br. dość znacząco spadły, o tyle jesienią należy spodziewać się wzrostów w tej grupie towarowej, co jest efektem podpisanych już kontraktów.

Spółki przeładunkowe w portach Szczecin-Świnoujście obsługują także coraz więcej towarów z Ukrainy. Ogółem w portach obsłużono dotychczas ponad 150 tys. ton towarów, w tym rudy i zbóż, które drogą morską trafiły do odbiorców m.in. w Holandii i Algierii. W drugim półroczu 2022 r. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście spodziewa się znaczącego przyrostu przeładunków ukraińskiej kukurydzy, rudy żelaza i surówki żelaza.

ZMPSiŚ podejmuje działania ukierunkowane na stały rozwój portów, stwarzając warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków aniżeli obecnie. Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą zawijać do portu w Szczecinie, po modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m.

Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane