Do floty PKP Cargo dołączyło pięć elektrowozów

PKP Cargo

Operator towarowy odebrał 5 lokomotyw Vectron MS od niemieckiego Siemensa. Pojazdy są wielosystemowe, czyli mogą przekraczać europejskiej granice bez zatrzymania. Łącznie flota PKP Cargo liczy teraz 25 Vectronów.

We wrześniu 2015 r. spółka zdecydowała się na podpisanie umowy na dostawę 15 lokomotyw, a w 2019 r. skorzystała z opcji na zakup kolejnych 5  elektrowozów. W 2022 r. największy przewoźnik towarowy w Polsce zakupił kolejne 5 pojazdów, tym razem z przeznaczeniem do rozwoju transportu intermodalnego w Polsce i Europie. Aktualnie sfinalizowano kontrakt i nastapił odbiór ostatnich lokomotyw.

Umowa podpisana przez PKP Cargo z Centrum Unijnych Projektów Transportowych zakłada dofinansowanie zakupu 220 wagonów-platform do przewozów kontenerów (kontrakt zrealizowało konsorcjum Wagony Świdnica i ASTRA RAIL Industries) i pięciu lokomotyw wielosystemowych ze środków Funduszu Spójności (Program Infrastruktura i Środowisko). Wartość obu umów sięga około 243,5 mln zł netto, w tym prawie 92,4 mln zł stanowi unijne dofinansowanie.

Po raz kolejny mamy okazję zobaczyć, jak Fundusze Europejskie wspierają rozwój PKP Cargo. Dzięki skutecznemu wykorzystaniu środków POIŚ, spółka unowocześnia swój tabor poprzez zakup platform intermodalnych oraz nowoczesnych lokomotyw wielosystemowych, takich jak Vectron. Nas szczególnie cieszy pespektywa dalszego rozwoju towarowego transportu kolejowego, który jest elementem zrównoważonego i ekologicznego systemu transportowego Polski – powiedziała Joanna Lech, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Zakupione przez PKP Cargo lokomotywy Vectron MS dysponują mocą 6,4 MW przy zasilaniu napięciem przemiennym i 6,0 MW przy zasilaniu napięciem stałym oraz zostały wyposażone w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3). Posiadają homologację na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację oraz Węgry, przy czym pojazdy z  platformy Vectron – jako jedyne lokomotywy w Europie – mają dopuszczenia do eksploatacji aż w 20 europejskich krajach.

Poza dostawą elektrowozów umowa obejmuje także pełne utrzymanie wszystkich 5 pojazdów do pierwszej naprawy okresowej na poziomie P4 (8 lat) wraz z opcją wykonania tej naprawy. Dodatkowo Siemens Mobility dostarczy oprogramowanie do obsługi eksploatacji lokomotyw oraz zestaw fabrycznie nowych części zamiennych i podzespołów wchodzących w  skład tzw. zestawu antyawaryjnego.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane