Rozmowy o podwyżkach w PKP Cargo odłożone

Tomasz Kowal

Związki zawodowe działające w PKP Cargo na wniosek pracodawcy wyraziły zgodę na odłożenie rozmów o podwyżkach wynagrodzeń o 500 zł. Powrót do rozmów ma nastąpić najpóźniej do końca czerwca.

Związki działające w PKP Cargo domagają się 500 zł podwyżki wynagrodzeń. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce (ZZM) w datowanym na maj 2021 r. numerze miesięcznika “Głos Maszynisty” podał, że na spotkaniu prowadzonym w trybie dialogu społecznego 10 maja strona pracodawcy zaproponowała odłożenie negocjacji płacowych. Mają być wstrzymane do czasu publikacji przez spółkę „Skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2021 r.”. W zapowiedziach publikacji korporacyjnych spółki publikację wspomnianego półrocznego raportu przewidziano natomiast na 20 sierpnia. Strona związkowa wyraziła na zgodę na prolongatę, z zastrzeżeniem, że rozmowy zostaną wznowione „nie później niż do 30 czerwca br.”.

Dwa dni wcześniej, 28 czerwca w spółce odbędzie się w Zwyczajne Walne Akcjonariuszy PKP Cargo. Ma ono m.in. zatwierdzić wyniki firmy za 2020 rok, udzielić absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej oraz zdecydować o niewypłacaniu dywidendy za rok 2020 roku.

ZZM, Federacja ZZK i NSZZ „Solidarność” rozpoczęły dialog społeczny z pracodawcą na tle płacowym pismem wysłanym 8 kwietnia. Dla pracowników zatrudnionych zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) związkowcy domagają się podwyżek wynagrodzeń w uposażeniu zasadniczym w wysokości średnio 500 złotych na jednego zatrudnionego od 1 lipca br., a także proporcjonalnego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych według wskaźnika oraz zatrudnionych w spółkach Grupy PKP Cargo.

Strona związkowa uzasadnia postulat płacowy brakiem systemowego wzrostu wynagrodzenia w spółce od września 2019 r., przy jednoczesnym wzroście w tym okresie wynagrodzeń w sektorze gospodarki i firmach konkurencyjnych, galopującej inflacji a także wzrostem pracy przewozowej.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane