GDDKiA planuje pierwszą budowę w formule PPP

GDDKiA

Zarządca dróg i autostrad po raz drugi spotkał się w tym roku z przedstawicielami branży budowlanej, wykonawcami realizującymi inwestycje oraz stowarzyszeniami branżowymi. Podczas spotkania GDDKiA przedstawiła plan działań. Należą do nich projekty do wykonania z partnerami prywatnymi, którzy będą utrzymywali infrastrukturę w zamian za opłatę za dostępność.

Przez ostatnie kilka miesięcy został wykonany pewien wspólny plan GDDKiA i wykonawców. Zdaniem Dyrekcji, skutecznie udało się zrealizować jego założenia. – Oczekujemy rzetelnej pracy, dobrego weryfikowania składanych ofert i personelu który ma doświadczenie, a nie uczy się dopiero na budowie – podkreślał Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – Nie chcemy odstępować od umów – dodał.

Trudne decyzje inwestora
Tego typu ostateczne działania wiążą się zwykle z potrzebą pilnego przygotowania postępowania na wybór nowego wykonawcy. Wykonaniem dokładnej inwentaryzacji placu budowy, zabezpieczenia wykonanych już prac, które mogłyby zostać zniszczone w trakcie trwania przetargu. Jednak nieprzestrzeganie umów wiąże się z konsekwencjami, dlatego w tym roku GDDKiA podejmowała i takie decyzje.

Rolą odpowiedzialnego inwestora jest bieżąca analiza i odpowiednia reakcja na zmiany, jakie zachodzą na rynku. GDDKiA reaguje i w tym roku wprowadziła wiele zmian i usprawnień w procesie realizacji inwestycji. Między innymi od połowy 2019 r., mając na uwadze dynamiczną sytuację gospodarczą oraz rynek robót drogowych, stosujje zmodyfikowane kryteria. Dla zwiększenia konkurencyjności dała wykonawcom możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować czy trasę główną zbudują w technologii betonowej lub bitumicznej. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu może zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

– Inicjując wiosną spotkania z branżą deklarowałem wprowadzenie zmian w podejściu GDDKiA do przetargów. Pierwsze efekty już mamy. To między innymi zmiany kryteriów na A18, zezwolenie wykonawcy na wybór rodzaju nawierzchni na S7 i S61, optymalizacja procedur przetargowych – wyliczał Tomasz Żuchowski.

Obecnie GDDKiA realizuje 93 zadania o łącznej długości 1115 km i wartości 37,3 mld zł. Do końca 2020 roku planuje oddać do użytku ok. 30 zadań o łącznej długości ok. 340 km.

Program obwodnicowy
Dyrekcja ogłosiła już 11 przetargów na realizację, a do końca przyszłego roku planuje jeszcze 43 zadania. Kolejnych 15 przetargów przygotowuje do ogłoszenia. Oprócz budowy nowych odcinków dróg będzie również w latach 2020-2026 ogłaszać ok. 220 zadań w ramach działań na istniejącej sieci dróg. Przygotowywany jest również Program Budowy Obwodnic na lata 2020-2030.

GDDKiA przygotowuje się do realizacji zadań inwestycyjnych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Pierwszym projektem wytypowanym do tej formuły będzie budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6.

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) będzie odcinkiem dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 32,7 km. W ramach inwestycji przewidziano również budowę obwodnicy Żukowa (droga w klasie GP) o długości 6,6 km. Jeszcze w 2020 r. Dyrekcja planuje rozpisanie przetargu w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór partnera prywatnego, którego zadaniem będzie zaprojektowanie i wybudowanie OMT w ciągu 48 miesięcy od podpisania umowy i utrzymywanie jej przez kolejne 26 lat. W zamian partner prywatny będzie otrzymywał z budżetu państwa tzw. opłatę za dostępność.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane