LCS Konin oddane do użytku zgodnie z harmonogramem

Torpol

31 sierpnia, zgodnie z terminem określonym w umowie z PKP PLK, zakończone zostały prace związane z odbiorem końcowym, realizowanej przez Torpol modernizacji linii kolejowej Warszawa – Poznań w obszarze LCS Konin (odcinek Barłogi – Swarzędz), w ramach projektu “Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF). Była to jedna z największych wielobranżowych modernizacji linii kolejowej o wartości przekraczającej 1 mld zł brutto.

Według prezesa torpolu, Grzegorza Grabowskiego, tak skomplikowana inwestycja została zakończona w terminie dzięki dobrej współpracy i olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego: zamawiającego (PKP PLK), inżyniera projektu (BBF) oraz wykonawcy.

Dzięki inwestycji zwiększono przepustowość linii Warszawa – Poznań, tym samym pociągi pasażerskie mają możliwość jazdy z maksymalną prędkością 160 km/h, a towarowe 120 km/h. Po przebudowie perony na stacjach w Podstolicach, Koninie i Kole spełniają nowoczesne standardy podróży, m.in. wyposażone są we wiaty, ławki oraz jasne oświetlenie, a wyższe platformy oraz czytelne oznakowanie i systemy informacji wizualnej i głosowej ułatwiają pasażerom korzystanie z pociągów.

Nowo wybudowane Lokalne Centrum Sterowania w Koninie (LCS Konin) oraz 7 lokalnych nastawniami stanowi najrozleglejszy tego typu obiekt w kraju, który steruje 118 km odcinkiem linii oraz 51 przejazdami kolejowo-drogowymi. LCS Konin oraz nastawnie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt sterowania ruchem i innowacyjne rozwiązania techniczne.

– Dzięki pełnej zaangażowania pracy, wiedzy eksperckiej i olbrzymiemu doświadczeniu naszych pracowników, realizacja tego projektu przebiegła niezwykle sprawnie, a Torpol potwierdził swoją bardzo mocną pozycję na niezwykle wymagającym obecnie rynku infrastruktury kolejowej. Bardzo istotne znaczenie w tej realizacji miały również firmy podwykonawcze, które w sposób sprawny i z oczekiwaną jakością realizowały zlecone im zadania – twierdzi Grzegorza Grabowski. – Przypomnę, że czas trwania kontraktu wynosił 41 miesięcy, a jego realizacja wymagała zaangażowania okresowo nawet ok. 1 000 pracowników oraz pracy pełnego zestawu maszyn specjalistycznych takich jak podbijarki, oczyszczarki pociągi sieciowe – dodaje szef Torpolu.

.

Na potrzeby modernizacji dwutorowej linii kolejowej wymieniono 149 km pojedynczego toru oraz ponad 300 km sieci trakcyjnej. Wzdłuż całego modernizowanego odcinka linii zabudowano pełną, szkieletową sieć światłowodową oraz miedzianą, a także systemy transmisyjne, łączności technologicznej, radiołączności kolejowej i systemów bezpieczeństwa, monitoringu i informacji podróżnych oraz kamer na przejazdach.

Zmodernizowano również 83 obiekty inżynieryjne, w tym m.in. 8 mostów kolejowych, 65 przepustów, 3 przejścia pod torami oraz 7 wiaduktów. Na szczególną uwagę zasługują obiekty mostowe zlokalizowane na Kanale Grójeckim i Kanale Warta – Gopło.

Na 40-m moście na Kanale Grójeckim wymieniono ważącą 160 ton stalową kratownicę, natomiast 25 metrowy most na Kanale Warta – Gopło zyskał nową, żelbetowo-stalową konstrukcję. Na obu obiektach ułożono również nowe tory i zamontowano sieć trakcyjną. Dzięki przeprowadzonej modernizacji, oba obiekty spełniają normę prowadzenia ruchu z prędkością do 160 km/h. W ramach poprawy oddziaływania linii kolejowej na środowisko zabudowano łącznie 27 tys. mkw. ekranów akustycznych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Polecane