LCS Konin oddane do użytku zgodnie z harmonogramem

Torpol

31 sierpnia, zgodnie z terminem określonym w umowie z PKP PLK, zakończone zostały prace związane z odbiorem końcowym, realizowanej przez Torpol modernizacji linii kolejowej Warszawa – Poznań w obszarze LCS Konin (odcinek Barłogi – Swarzędz), w ramach projektu “Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF). Była to jedna z największych wielobranżowych modernizacji linii kolejowej o wartości przekraczającej 1 mld zł brutto.

Według prezesa torpolu, Grzegorza Grabowskiego, tak skomplikowana inwestycja została zakończona w terminie dzięki dobrej współpracy i olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich uczestników procesu budowlanego: zamawiającego (PKP PLK), inżyniera projektu (BBF) oraz wykonawcy.

Dzięki inwestycji zwiększono przepustowość linii Warszawa – Poznań, tym samym pociągi pasażerskie mają możliwość jazdy z maksymalną prędkością 160 km/h, a towarowe 120 km/h. Po przebudowie perony na stacjach w Podstolicach, Koninie i Kole spełniają nowoczesne standardy podróży, m.in. wyposażone są we wiaty, ławki oraz jasne oświetlenie, a wyższe platformy oraz czytelne oznakowanie i systemy informacji wizualnej i głosowej ułatwiają pasażerom korzystanie z pociągów.

Nowo wybudowane Lokalne Centrum Sterowania w Koninie (LCS Konin) oraz 7 lokalnych nastawniami stanowi najrozleglejszy tego typu obiekt w kraju, który steruje 118 km odcinkiem linii oraz 51 przejazdami kolejowo-drogowymi. LCS Konin oraz nastawnie zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt sterowania ruchem i innowacyjne rozwiązania techniczne.

– Dzięki pełnej zaangażowania pracy, wiedzy eksperckiej i olbrzymiemu doświadczeniu naszych pracowników, realizacja tego projektu przebiegła niezwykle sprawnie, a Torpol potwierdził swoją bardzo mocną pozycję na niezwykle wymagającym obecnie rynku infrastruktury kolejowej. Bardzo istotne znaczenie w tej realizacji miały również firmy podwykonawcze, które w sposób sprawny i z oczekiwaną jakością realizowały zlecone im zadania – twierdzi Grzegorza Grabowski. – Przypomnę, że czas trwania kontraktu wynosił 41 miesięcy, a jego realizacja wymagała zaangażowania okresowo nawet ok. 1 000 pracowników oraz pracy pełnego zestawu maszyn specjalistycznych takich jak podbijarki, oczyszczarki pociągi sieciowe – dodaje szef Torpolu.

.

Na potrzeby modernizacji dwutorowej linii kolejowej wymieniono 149 km pojedynczego toru oraz ponad 300 km sieci trakcyjnej. Wzdłuż całego modernizowanego odcinka linii zabudowano pełną, szkieletową sieć światłowodową oraz miedzianą, a także systemy transmisyjne, łączności technologicznej, radiołączności kolejowej i systemów bezpieczeństwa, monitoringu i informacji podróżnych oraz kamer na przejazdach.

Zmodernizowano również 83 obiekty inżynieryjne, w tym m.in. 8 mostów kolejowych, 65 przepustów, 3 przejścia pod torami oraz 7 wiaduktów. Na szczególną uwagę zasługują obiekty mostowe zlokalizowane na Kanale Grójeckim i Kanale Warta – Gopło.

Na 40-m moście na Kanale Grójeckim wymieniono ważącą 160 ton stalową kratownicę, natomiast 25 metrowy most na Kanale Warta – Gopło zyskał nową, żelbetowo-stalową konstrukcję. Na obu obiektach ułożono również nowe tory i zamontowano sieć trakcyjną. Dzięki przeprowadzonej modernizacji, oba obiekty spełniają normę prowadzenia ruchu z prędkością do 160 km/h. W ramach poprawy oddziaływania linii kolejowej na środowisko zabudowano łącznie 27 tys. mkw. ekranów akustycznych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane