Modernizacja stacji Małaszewicze Południowe na półmetku

Trakcja PRKiI

Trakcja PRKiI – wykonawca modernizacji stacji Małaszewicze Południowe – oddała do eksploatacji parzystą stronę stacji. Robotnicy spółki płynnie przeszli do prac na stronie nieparzystej.

Stacja Małaszewicze Południowe stanowi ważny element Stacji Małaszewicze, częścią której jest jeden z największych w Polsce i Europie tzw. suchych portów przeładunkowych o znaczeniu międzynarodowym. Przedmiotem prac była przebudowa układu torowego stacji Małaszewicze Południowe wraz z modernizacją podtorza, budową odwodnienia, sieci trakcyjnej, elektroenergetyki, srk, teletechniki, obiektów inżynieryjnych oraz postawieniem nowego budynku nastawni.

Prace objęły modernizację 11 torów o łącznej długości blisko 6 km oraz zabudowę 15 nowych rozjazdów. Oddano do eksploatacji nowy dwukondygnacyjny budynek nastawni lokalnej, w którym znajdują się m.in. pomieszczenia dla dyżurnych ruchu z trzema stanowiskami, pomieszczenia komputerowe, stanowisko dla agregatu prądotwórczego, rozdzielnia SRK i UPS, a także trzy wydzielone pomieszczenia socjalne wraz z wyposażeniem.


Zakres robót budowlanych w zakresie branży srk obejmował m.in. zabudowę nowych sygnalizatorów świetlnych czy elektromagnesów torowych stanowiących element systemu hamowania pociągów. W ramach przedmiotowego kontraktu stacja Małaszewicze zostanie włączona do systemu zdalnego sterowania z LCS Terespol.

Dzięki modernizacji prędkość pociągów pasażerskich wzrośnie do 160 km/h i 120 km/h dla ruchu towarowego. Zwiększy się również efektywność wykorzystania linii kolejowej, co znacząco wpłynie na poprawę oferty przewozowej przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji infrastruktury. Sprawne przełączenie ruchu i przejście z robotami budowlanymi ze strony parzystej na stronę nieparzystą stacji było możliwe dzięki intensywnemu prowadzeniu prac w czasie nocnych i dobowych zamknięć torowych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane