N.V. Besix oraz Grupa NDI wykonawcami Kanału Wiślanego?

Urząd Morski w Gdyni

Urząd Morski w Gdyni przedstawił dzisiaj stan zaawansowania przetargu na wykonanie prac „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”. Najkorzystniejszą ofertę na realizację inwestycji na Mierzei Wiślanej złożyło konsorcjum trzech firm: belgijskiej N.V. Besix oraz polskich NDI S.A i NDI Sp. zo.o. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ oferta była najtańszą spośród złożonych. Procedura oceny ofert jeszcze się jednak nie zakończyła, więc formalnie nie ma zwycięzcy przetargu.

Przypomnijmy: 22 maja Urząd Morski dokonał otwarcia ofert na wykonanie przekopu Mierzei Wiślanej i budowie kanału żeglugowy ze śluzami wraz sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym. Urząd zamierzał wydać na ten cel 718 mln zł. Najtańsza oferta w przetargu przekroczyła budżet o 274 mln zł. Ofert wpłynęło siedem:

– Konsorcjum Budimex – Ferrovial Agroman (992 mln 528 tys. 572 zł),

– Polbud Pomorze w konsorcjum z chińskimi firmami CRCC Harbour & Channel Engineering Bureau Group oraz China Railway 14th Bureau Group (1 mld 448 mln 939 tys. 15 zł),

– Chińska Sinohydro Corporation Limited (1 mld 105 mln 885 tys. 612 zł),

– Energopol Szczecin (1 mld 87 mln 912 tys. 72 zł),

– China Harbour Engineering Company (1 mld 71 mln 808 tys. 567 zł),

– Belgijska N.V. Besix S.A. ze spółkami NDI S.A. oraz NDI sp. z o.o. (992 mln 270 tys. 523 zł),

– Turecka Kolin Insaat Turizm Sanayi VE TIC (1 zł) – oferent zaznaczył, że oferta jest „testowa”.

W przypadku tego przetargu UM w Gdyni zastosował tzw. procedurę odwróconą, zgodnie z którą oceniono oferty pod kątem przesłanek odrzucenia oraz kryteriów oceny ofert opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Następnie dokonano oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbadano oświadczenie wstępne (JEDZ), a następnie zażądano przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty przekazane komisji przetargowej są nadal badane. Tym samym nie ma wciąż wybranego zwycięzcy postępowania. Może się więc zdarzyć, że propozycja konsorcjum N.V. Besix oraz NDI S.A i NDI Sp. z o.o. zostanie wykluczona. Jego konkurenci mają teraz możliwość złożenia odwołań od decyzji zamawiającego.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane