Początek budowy nowego mostu w Małopolsce

GDDKiA

Wkrótce rozpocznie się budowa ponad 600-m mostu w Kurowie, w pobliżu Nowego Sącza na rzece Dunajec (droga krajowa nr 75). GDDKiA podpisała umowę z polsko-węgierskim konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX i Hódmezővásárhelyi Útépitő Korlátolt Felelősségű.

Inwestycja z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ma być wykonana w ciągu 25 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Koszt inwestycji to 189 mln zł.

Nowy obiekt zaprojektowany został zgodnie z parametrami technicznymi wymaganymi dla drogi klasy GP (główna przyśpieszona). Będzie położony poniżej starego obiektu i będzie dłuższy od poprzednika o 200 m. Całkowita jego długość wyniesie 602 m, szerokość 17,18 m, natomiast pylony wznosić będą się na ok. 33,5 m od poziomu terenu.

W ramach inwestycji na odcinku 2 km zmieniony zostanie przebieg drogi krajowej nr 75: od parkingu w Tęgoborzu do skrzyżowania w Kurowie. Most będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Ze względu na jego konstrukcję i lokalizację możliwa będzie dobudowa drugiej jezdni z dodatkowym mostem. Zlokalizowany jest na odcinku pomiędzy Nowym Sączem a Brzeskiem, gdzie projektowana jest dwujezdniowa DK75.

Istniejący most w Kurowie został wybudowany w 1943 r. i ma 407,6 m długości. Jest zbyt wąski, ponieważ jego szerokość wynosi tylko 7,5 m, co powoduje, że szerokość jezdni wynosi tylko 6 m. Pod względem technicznym stan starego mostu jest zły. Uszkodzenia widoczne są na belkach głównych i płycie pomostu. Skorodowane są zbrojenia i łożyska. Budowa nowego mostu jest koniecznością.

Oprócz budowy nowego mostu rozbudowana zostanie DK75 do klasy GP, przewidziano także:

  • przebudowę skrzyżowania DK75 z drogą gminną w Kurowie, parkingu z miejscem ważenia pojazdów, budowę 2 konstrukcji oporowych,
  • przebudowę zjazdów indywidualnych,
  • budowę zatok autobusowych, ekranu akustycznego, ciągów pieszo-rowerowych
  • rozbiórkę 3 przepustów drogowych i budowę nowych, rozbiórkę istniejącego mostu przez rzekę Dunajec, adaptację przyczółka istniejącego mostu na punkt widokowy,
  • rozbiórkę dojazdu do istniejącego mostu,
  • budowę dróg serwisowych, kanalizacji, kanału technologicznego,
  • przełożenie sieci teletechnicznej,
  • wykonanie oświetlenia drogi oraz pełnej rekultywacji terenu zajętego pod zaplecze i plac budowy.
Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane