Poprawi się przepustowość DK 77

GDDKiA

Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęto budowę obwodnicy Stalowej Woli i Niska (dł. 15,2 km). Wykonawcą prac jest Konsorcjum Mostostal Warszawa S.A. (lider) i Acciona Construccion S.A. (partner). Wartość kontraktu to prawie 200 mln zł. Zakończenie budowy planowane jest w marcu 2021 r.

– Droga krajowa nr 77 jest jednym z ważniejszych korytarzy transportowych Podkarpacia jak i całego kraju, ponieważ prowadzi ruch pojazdów m.in . do przejść granicznych w Korczowej i Medyce – podkreślił wiceminister infrastruktury Rafał Weber. – Obecnie DK77 przebiega przez tereny o ścisłej zabudowie mieszkaniowej Stalowej Woli i Niska. Wysokie natężenie ruchu w tych miastach powoduje duże utrudnienia dla mieszkańców. Do tego dochodzi również ograniczony ruch pojazdów powyżej 3,5 tony przez centrum miasta Niska, co utrudnia rozwój lokalnym przedsiębiorcom. Obwodnica usprawni więc komunikację drogową pomiędzy miejscowościami, zwiększy przepustowość dróg i wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miast co wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców obu miast i poprawi bezpieczeństwo ruchu – powiedział Weber.

Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko. Obwodnica realizowana jest w systemie projektuj-buduj. Oznacza to, że wykonawca opracował dokumentację projektową i uzyskał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), co pozwoliło na rozpoczęcie budowy trasy.

Inwestycja obejmuje budowę drogi jednojezdniowej dwupasowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

Parametry techniczne obwodnicy:

  • przekrój jednojezdniowy, tj.: 1×2
  • klasa techniczna: GP
  • szerokość pasów ruchu: 3,5 m
  • szerokość pobocza gruntowego: 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska
  • kategoria ruchu: KR5
  • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś
Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane