Przejazd przez S2 w stolicy bez ograniczeń tonażowych

Krzysztof Nalewajko, GDDKiA

GDDKiA na stałe zniosła ograniczenia godzinowe dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 16 ton na S2 pomiędzy węzłami Opacz i Lubelska. Wprowadzona stała organizacja ruchu umożliwia o każdej porze samochodom ciężarowym przejechać całą S2 przez Warszawę. Przez stolicę nie można jednak przewozić materiałów niebezpiecznych.

Przez cztery miesiące pracownicy GDDKiA obserwowali ruch pojazdów na S2 oraz zachowania kierowców, szczególnie w godzinach szczytów komunikacyjnych. Wyniki obserwacji są następujące:

– mniejsze natężenie ruchu i poprawa bezpieczeństwa na DK50 oraz S8 Janki – Opacz;
– poprawa płynności ruchu w newralgicznych punktach na DK50: rondach, skrzyżowaniach i sygnalizacjach świetlnych;
– brak utrudnień dla pojazdów ciężarowych powyżej 16 ton przy przejeździe z zachodu na wschód Mazowsza;
– mniej znaków pionowych na S2 co daje lepszą czytelność oznakowania;
– mniejsze zapełnienie MOP-ów na A2.

Wnioskiem podstawowym jest wzrost natężenia ruchu pojazdów ciężarowych na POW S2. W pierwszym okresie pomiarowym (sierpień – wrzesień 2022 r.)., wzrósł on o około 10-12 proc. Wstępne wyniki analizy wskazały, że wprowadzone zmiany nie wpłynęły negatywnie na zachowania kierowców, a zaobserwowany wzrost natężenia ruchu jest akceptowalny dla funkcjonowania S2 oraz tunelu. Pomimo wzrostu natężenia nie było ciężkich zdarzeń drogowych.

Ponadto, zaobserwowano bardzo pozytywne zjawisko na DK50, gdzie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych spadło ok. 25 proc. Na tej drodze, w dużej mierze jednojezdniowej dwupasowej, zmiana powinna przynieść dużą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Już teraz zaobserwowano poprawę płynności ruchu w newralgicznych punktach DK50 jak ronda, sygnalizacje świetlne i skrzyżowania.

Dodatkowo na drodze ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Konotopa i Marki odnotowano spadek natężenia ruchu ciężarówek o 14 proc.

Na MOP-ach na A2 w okolicy Warszawy zaobserwowano mniejszą liczbę ciężarówek. Nie ma też już sytuacji, w których z braku miejsca na MOP, parkowały one na pasach włączenia czy wyłączenia.

GDDKiA podkreśla, że ruch pojazdów na ringu warszawskim zmieni się po oddaniu do użytkowania odcinka drogi ekspresowej S7 Lesznowola – Tarczyn Płn. Dotyczy to przede wszystkim trasy S2 i węzła Opacz.

Od ponad roku pod częścią Ursynowa przejechało już ok. 23 mln pojazdów. Przez ten czas nie doszło do awarii ani nie było poważnych zdarzeń drogowych.

GDDKiA przypomina również, że przez tunel na Ursynowie nie mogą przejeżdżać pojazdy przewożące materiały niebezpieczne. Decyzję podjęto w oparciu o wykonane specjalistyczne analizy, a także uwarunkowania lokalizacyjne tunelu. Wpływ miała również dostępna infrastruktura i środki związane z likwidacją i zapobieganiem zdarzeniom z udziałem pojazdów niebezpiecznych. Decyzja ta jest także zgodna z rekomendacją Urzędnika Zabezpieczenia Tunelu i opinią Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej – niezależnych jednostek w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych.

Pod uwagę Dyrekcja wzięłay również przebieg trasy przez jedną z najgęściej zaludnionych dzielnic Warszawy, a także brak infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania działań operacyjnych, jak np. parkingi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Ponadto na terenie Mazowsza nie zostały wytyczone główne drogi dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Wszystkie powyższe okoliczności skłoniły GDDKiA do decyzji, aby na obecnym etapie wprowadzić zakaz przejazdu przez tunel pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, czyli nadać obiektowi kategorię E. Nieuprawniony przejazd przez tunel pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne jest każdorazowo zgłaszany na Policję.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane