Rail Baltica będzie gotowa w 2026 r.

Ministerstwo Infrastruktury

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się ze swoim odpowiednikiem na Litwie, ministrem transportu i komunikacji Jarosławem Narkiewiczem, aby omówić kwestie strategicznych szlaków komunikacyjnych: Via Carpatia, Via Baltica i Rail Baltica. Kolejnym tematem rozmów były wydarzenia na Białorusi. Do spotkań ministrów doszło w dniach 23-24 września. Spotkania w Polsce i na Litwie były kontynuacją dyskusji na tematy rozpoczęte podczas konsultacji międzyrządowych 17 września.

Na pograniczu polsko – litewskim, w Sejnach ministrowie i samorządowcy z obu państw rozmawiali o współpracy przy realizacji inwestycji w regionie. W Szypliszkach (na północ od Suwałk) ministrowie wspólnie wizytowali budowę polskiej części szlaku Via Baltica – drogi ekspresowej S61 łączącej Polskę i Litwę. Zaawansowanie rozpoczętych w tym roku prac na tym odcinku sięga 17 proc.

Litwa wybudowała mosty i wiadukty

Łącząca kraje bałtyckie, międzynarodowa trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega w ciągu drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku. Na Litwie jej przebieg wyznacza europejska droga E67, która prowadzi od granicy z Polską w Budzisku przez Kowno i Poniewieźe do granicy z Łotwą w Pasvalys.

Przebieg Via Baltica na terytorium Polski w części zbieżny jest ze szlakiem drogowym Via Carpatia.

Rozmowy dotyczyły również współpracy dwustronnej w sektorze transportu kolejowego. Ministrowie wizytowali budowane po stronie litewskiej w ramach projektu Rail Baltica kolejowe mosty i wiadukty.

Rail Baltica to budowany transeuropejski korytarz, który w przyszłości połączy Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Jest jednym z priorytetowych transportowych projektów UE w ramach sieci TEN-T. Prowadzona obecnie w Polsce modernizacja ok. 350 km odcinka linii kolejowej E75, który jest częścią tego korytarza, to jedna z najważniejszych krajowych inwestycji kolejowych.

Obie strony zadeklarowały, że ukończenie budowy szlaku Rail Baltica nastąpi w 2026 r.

– Jestem przekonany, że Rail Baltica jako pierwszy z prawdziwego zdarzenia szlak kolejowy łączący nasze kraje, będzie świetnym impulsem rozwojowym, także w dobie odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19. To niezwykle istotna inwestycja dla rozwoju transportu pasażerskiego, jak i również towarowego w północno – wschodniej części Europy – powiedział Andrzej Adamczyk.

Przewidywalność połączeń

Rozmowy delegacji dotyczyły również potencjalnego wpływu kryzysu politycznego na Białorusi na sektor transportu. Polsko – białoruska wymiana handlowa realizowana w transporcie drogowym, kolejowym jak i lotniczym odbywa się aktualnie bez zakłóceń.

– Abstrahując od napięć politycznych kreowanych przez obecne władze białoruskie, musimy mieć na względzie stabilność i przewidywalność połączeń transportowych łączących nasze kraje z Białorusią i z krajami do których przedsiębiorcy z obu naszych państw podróżują przez Białoruś – stwierdził Adamczyk.

Rezultatem spotkań było podpisanie w Wilnie przez ministrów ds. transportu Polski i Litwy Memorandum of Understanding o współpracy w ramach projektu Rail Baltica oraz Listu intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie poprawy infrastruktury drogowej w przygranicznych regionach państw.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane