TORPOL zarobił w ciągu dziewięciu miesięcy 150 mln zł

TORPOL

Firma zajmująca się budową i modernizacją infrastruktury kolejowej – TORPOL, może pochwalić się rekordowymi wynikami finansowymi. Po trzech kwartałach 2022 roku zysk netto Grupy wyniósł prawie 149,4 mln zł. Wszystko wskazuje, że ten rok będzie najlepszy w jej historii. Z kolei w roku 2023 firma będzie musiała sprostować wielu wyzwaniom.

TORPOL kolejny kwartał z rzędu dynamicznie zwiększa osiągane zyski. W efekcie po trzech kwartałach 2022 roku Grupa wypracowała skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży na poziomie 149,4 mln zł (+107 proc. r/r), a EBITDA osiągnęła poziom 140,5 mln zł (+119,3 proc. r/r). Zysk netto Grupy wyniósł 105,8 mln zł (+194 proc.). Przychody w tym okresie wyniosły 731,8 mln zł wobec 772,7 mln zł osiągniętych rok wcześniej.

Rekordowy rok dla TORPOL-u

Na kwartał przed końcem roku marża brutto ze sprzedaży sięgnęła 20,4 proc. (+11,1 p.p. r/r). Grupa zakończyła trzeci kwartał z gotówką na poziomie 387,1 mln zł.

– Pomimo bardzo trudnego otoczenia notujemy w tym roku zyski i wiele na to wskazuje, że cały 2022 rok może być pod tym względem najlepszy w historii spółki TORPOL. W dużej mierze tak dobre wyniki uzyskujemy dzięki stosowaniu dyscypliny kosztowej, zaangażowaniu kompetentnej kadry inżynierskiej i administracyjnej, posiadaniu wysokospecjalistycznych maszyn – komentuje Grzegorz Grabowski, prezes spółki TORPOL.

– Jednak wyniki 2022 roku stają się powoli historią, a przed nami niezwykle trudny 2023 rok. Cała branża budownictwa kolejowego będzie musiała zmierzyć się z wieloma wyzwaniami, na czele z brakiem kontraktów na rynku oraz rozstrzygnięć co do ich finansowania, związaną z tym ostrą walką konkurencyjną na każdym postępowaniu, podkręcaną stosowanymi przez zamawiającego aukcjami elektronicznymi, nałożonymi na Rosję sankcjami gospodarczymi skutkującymi ponadprzeciętnym, niemożliwym do przewidzenia wzrostem cen materiałów, usług, energii i paliw oraz nieadekwatną do tych wzrostów waloryzacją przyjętą na realizowanych kontraktach – zapowiada Grabowski.

Kolej cierpi przez brak pieniędzy z KPO

Na koniec września 2022 r. portfel zamówień Grupy sięgał 1,2 mld zł. Ostatnio PKP PLK wybrały ofertę Torpolu o wartości 691 mln zł brutto jako najkorzystniejszą w postępowaniu dotyczącym robót budowlanych w obrębie stacji Słupsk, a wcześniej w przetargu dotyczącym modernizacji stacji Ostróda (wartość oferty to 312,6 mln zł brutto). W trzecim kwartale br. oferta spółki (w ramach konsorcjum) okazała się zwycięska w przetargu na linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz (wartość 963,95 mln zł brutto).

Jednak branża budowlana czeka na większą aktywność głównego zamawiającego – PKP PLK, która w ostatnim czasie jest niższa z uwagi na zablokowane środki z funduszy UE. Dodatkową szansą na nowe zamówienia dla spółki TORPOL są planowane inwestycje w ramach CPK, gdzie szacowane są wielomiliardowe nakłady czy międzynarodowy projekt Rail Baltica, w którym spółka zamierza uczestniczyć.

– Jesteśmy zainteresowani aktywnym udziałem w realizacji projektów kolejowych związanych z budową nowych linii kolei dużych prędkości oraz modernizacją już istniejących linii na rzecz CPK. Chcemy też uczestniczyć w realizacji projektu Rail Baltica. Razem z zagranicznymi partnerami bierzemy udział w pierwszym etapie tego międzynarodowego projektu kolejowego, dotyczącego modernizacji sieci trakcyjne na kolejowym połączeniu stolic Litwy, Łotwy i Estonii z Warszawą i resztą Europy – mówi Grzegorz Grabowski.

Nowy kontrakt gazowy

TORPOL stawia też na dywersyfikację działalności, czego potwierdzeniem jest rozwój spółki zależnej Torpol Oil & Gas. – Spółka Torpol Oil & Gas w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Zakładamy dalszy wzrost jej działalności, angażowanie się w projekty o dużym stopniu innowacyjności oraz stabilizację pozycji finansowej. Ważnym krokiem w tym kierunku jest pozyskane ostatnio zamówienie od PGNiG (po przejęciu PKN ORLEN) o wartości 393 mln zł brutto – dodaje prezes Torpolu.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane