Trwają prace nad samonaprawiającą nawierzchnią dróg

Budimex

Powstaną drogi, których nie trzeba będzie łatać? Trwają właśnie prace nad taką nawierzchnią. Prowadzi je konsorcjum Budimexu oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Pierwsze efekty badań mikrokapsułek z wypełnieniem naprawczym są obiecujące. Prace badawcze zakończą się w 2023 r.

Realizowany przez konsorcjum projekt SeHePa ma tytuł: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii asfaltowych nawierzchni samonaprawialnych o wysokiej trwałości”. Projekt znajduje się obecnie w fazie badań przemysłowych. Na tym etapie prac powstaje technologia wytwarzania mikrokapsułek z wypełnieniem naprawczym. Będzie też oceniony efekt samonaprawy lepiszcza i mieszanki mineralno-asfaltowej w skali laboratoryjnej.

– „W wyniku przeprowadzonych licznych eksperymentów, podczas których testowano różnego rodzaju materiały otoczkowe, opracowano mikrokapsułki żelatynowe z wypełnieniem naprawczym w postaci bioestrów. Potwierdzono zdolność mikrokapsułek do pękania i uwalniania środka naprawczego w miejscach mikropęknięć lepiszczy asfaltowych, a poprawę efektu samonaprawy asfaltów zaobserwowano w badaniach ciągliwości z pomiarem siły rozciągania i energii odkształcenia” – informuje Budimex.

Na podstawie pozytywnych wyników badań lepiszczy asfaltowych z dodatkiem mikrokapsułek stwierdzono, że istnieją wyraźne przesłanki do rozpoczęcia zawansowanych badań mieszanek mineralno-asfaltowych z tymi lepiszczami, które odbywać się będą w laboratoriach Politechniki Warszawskiej oraz w Laboratorium Centralnym Budimex.

Po zakończeniu badań przemysłowych rozpocznie się faza badań rozwojowych, w ramach której zostaną wykonane drogowe odcinki testowe. Zakończenie projektu jest planowane w II kwartale 2023 roku.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane