UE chce rozwijać połączenia z Ukrainą i Mołdawią

Pixabay

Komisja Transportu i Turystyki (TRAN) przyjęła stanowisko w sprawie przeglądu przepisów dotyczących transportu transeuropejskiego (TEN-T). Zgodnie z zaleceniami komisji duże projekty infrastruktury transportowej UE powinny w większym stopniu koncentrować się na zrównoważonym transporcie i unikaniu opóźnień. TRAN zaleca też rozwój połączeń z Ukrainą i Mołdawią oraz modernizację szlaków do transportu wojska w UE.

Komisja Transportu i Turystyki przyjęła stanowisko w sprawie przeglądu przepisów dotyczących transportu transeuropejskiego (TEN-T). Chodzi o plan dotyczący budowy sieci linii kolejowych, dróg, śródlądowych dróg wodnych i szlaków żeglugi morskiej bliskiego zasięgu połączonych portami i terminalami w całej UE. O

Obecne projekty TEN-T obejmują Rail Baltica, tunel w Brenner, oraz linię kolei dużych prędkości Lizbona–Madryt.

Komisja Transportu i Turystyki opowiedziała się się za ujednoliconymi standardami technicznymi i operacyjnymi dla każdego rodzaju transportu. Eurodeputowani podkreślają, że transport intermodalny powinien odbywać się przede wszystkim koleją, szlakami śródlądowymi lub żeglugą morską bliskiego zasięgu, podczas gdy wszelkie początkowe lub końcowe etapy transportu mogą być realizowane transportem drogowym.

Realizacja zaleceń powinna przełożyć się wybudowanie zelektryfikowanych linii kolejowych w sieci bazowej TEN-T, obsługujących pociągi pasażerskie o prędkości co najmniej 160 km/h i pociągi towarowe o prędkości 100 km/h.

Posłowie PE zwrócili się do państw członkowskich o przyjęcie planów zrównoważonej mobilności miejskiej do końca 2025 r., aby zintegrować różne rodzaje transportu. Członkowie TRAN potwierdzili potrzebę ukończenia do końca 2030 r. dużych projektów w zakresie infrastruktury transportowej w sieci bazowej TEN-T, a do końca 2050 r. w zakresie sieci kompleksowej, skoncentrowanej w szczególności na eliminowaniu wąskich gardeł i brakujących połączeń.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę Komisja Transportu opowiedziała się za cięciem projektów infrastruktury transportowej z Rosją i Białorusią przy jednoczesnym wzmocnieniu partnerstwa z Ukrainą i Mołdawią. Budując lub modernizując infrastrukturę TEN-T, kraje UE muszą zapewnić płynny transport wojsk i sprzętu wojskowego w obrębie UE. W ciągu roku od wejścia w życie nowych przepisów Komisja przeprowadzi badanie dotyczące krótkoterminowych działań na dużą skalę, aby ułatwić planowanie mobilności wojskowej.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane