Więcej aut na A4 Katowice-Kraków po wyjściu z pandemii

A4 Katowice-Kraków
Stalexport Autostrada Małopolska

W I kwartale 2022 r. w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady wzrosły kluczowe wskaźniki finansowe. Wraz ze wzrostem natężenia ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków, Grupa odnotowała zarówno wyższe przychody, jak i zysk netto.

Wraz z normalizacją sytuacji związanej z pandemią COVID 19 w I kwartale 2022 roku średnie natężenie ruchu na autostradzie Katowice-Kraków wzrosło o 27,9 proc. w stosunku do I kwartału 2021 roku i wyniosło 43,5 tys. pojazdów na dobę. Znaczny wzrost jest widoczny zwłaszcza w przypadku samochodów osobowych – tu odnotowano zmianę na poziomie 32,4 proc.

W ślad za wzrostem poziomu ruchu przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady wyniosły w I kwartale bieżącego roku ok. 91,2 mln zł, co stanowi przyrost o blisko 25 proc. w stosunku do poziomu ubiegłorocznego. Na wynik ten wpłynęły zarówno zwolnienie z opłat pojazdów z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi oraz niosących pomoc humanitarną dla Ukrainy, jak również zmiany stawek wprowadzone od 1 października 2021 r.: zmniejszenie bonifikaty dla pojazdów kat. 2 i 3 z kwoty 15 zł do 13 zł; zniesienie stawek preferencyjnych dla płatności automatycznych dla pojazdów kat. 2, 3, 4 i 5 oraz zmiana preferencyjnej dla kategorii 1 z 8 zł do 9 zł.

EBIDTA Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wyniosła 63,9 mln zł, czyli o ponad 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei zysk netto ukształtował się na poziomie ok. 32,3 mln zł tj. o ok. 8 proc. wyższym niż osiągnięty w I kwartale ubiegłego roku.

Na wyniki I kwartału 2022 r., poza przychodami osiągniętymi z tytułu poboru opłat, wpływ miały także:

• wzrost kosztów własnych sprzedaży (38,2 mln zł – I kw. 2022 r., ok. 27 mln zł w I kw. 2021 r.), w których ujęto większe koszty utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni (10,5 mln zł),

• większe niż w I kwartale 2021 r. koszty finansowe netto (ponad 2 mln zł w I kw. 2022 r, 269 tys. zł w I kw. 2021 r.).

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane