Wschodnia Obwodnica Warszawy wciąż bez rozstrzygnięcia

Mapa obwodnica Warszawy
GDDKiA

Po prawie trzech latach sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu S17 wróciła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ). Najnowszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie oznacza kolejne opóźnienia w realizacji ostatniego fragmentu obwodnicy stolicy.

20 października 2023 r. WSA uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ, w której organ ten uchylił w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku i umorzył postępowanie administracyjne prowadzone przez niego. Wyrok dotyczący odcinka S17 Drewnica – Ząbki, czyli krótszego z dwóch brakujących fragmentów Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW), jest nieprawomocny, co oznacza, że stronom przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). GDDKiA informuje, żę nadal nie może działać w zakresie realizacji inwestycji. To kolejne miesiące oczekiwania na dalsze procedowanie.

Dla pozostałego odcinka S17 WOW, Ząbki – Warszawa Wschód (Zakręt), rozprawa w WSA miała odbyć się 10 listopada 2023 r. Sąd jednak odroczył ją i GDDKiA musi zaczekać na wskazanie nowego terminu.

Uzasadnienie wyroku

WSA wskazał, że wydając wyrok jest związany oceną prawną dokonaną w tej sprawie przez NSA, zaś NSA uchylając w całości wcześniejszy wyrok WSA uznał, że istota sprawy nie została dostatecznie wyjaśniona.

WSA wskazał, że GDOŚ nie dokonał wystarczających ustaleń faktycznych pozwalających na uchylenie decyzji wydanej przez RDOŚ w Białymstoku i umorzenia postępowania przed tym organem. Ponadto GDOŚ niedostatecznie zbadał czy faktycznie RDOŚ w Warszawie powinien zostać wyłączony w sprawie i postępowanie powinno być przekazane do RDOŚ w Białymstoku. To zasadnicza część uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie.

GDDKiA przypomina, że w lipcu 2015 r. złożyła do RDOŚ w Warszawie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch odcinków S17 WOW Drewnica – Ząbki oraz Ząbki – Warszawa Wschód. W maju 2017 r. – GDOŚ, po uznaniu wyłączenia się z mocy prawa przez RDOŚ w Warszawie z prowadzenia sprawy, przekazał oba postępowania do RDOŚ w Białymstoku, który w grudniu 2018 r. wydał decyzje środowiskowe dla obu odcinków.

W lutym 2021 r. GDOŚ uchylił w całości dwie decyzje RDOŚ w Białymstoku. Umorzył też postępowania przed RDOŚ w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć.

Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone przez różne podmioty do WSA w Warszawie. WSA wyrokami z 24 sierpnia 2021 r. dla odcinka Ząbki – Warszawa Wschód i z 19 stycznia 2022 r. dla Drewnica – Ząbki uchylił ww. decyzje GDOŚ. 7 marca 2023 r. odbyły się rozprawy NSA w sprawach dotyczących obu fragmentów WOW, a NSA uchylił wyrok WSA w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia WSA.

Po wyroku WSA dla odcinka Drewnica – Ząbki GDOŚ będzie musiał ponownie przeanalizować materiał dowodowy i rozstrzygnąć, czy RDOŚ w Białymstoku był organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej.

Niedokończona obwodnica

Brak WOW uniemożliwia domknięcie ringu wokół Warszawy. Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 68 kilometrów trasy wchodzącej w skład Warszawskiego Węzła Drogowego. Jego realizację rozpoczęliśmy w 2008 roku od odcinka o długości 10,4 km pomiędzy węzłami Konotopa i Powązkowska w ciągu S8. Następnie w 2013 r. zakończyła się budowa 20 km S2 Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) oraz 7 km odcinka S8 pomiędzy węzłami Modlińska i Marki. Odcinek S8 Powązkowska – Modlińska, czyli tzw. Trasę Armii Krajowej, oddaliśmy do ruchu w 2015 r.

Północna część Warszawskiego Węzła Drogowego, którą tworzy trasa S8, została uzupełniona w 2017 r. o 2 km od w. Marki do w. Drewnica, czyli część ekspresowej obwodnicy Marek. Od grudnia 2020 r. kierowcy mogą korzystać z kolejnych 15 km S2 POW wraz z nowym mostem na Wiśle. Rok później GDDKiA oddała do ruchu ostatnie 4,6 km trasy S2 Puławska – Warszawa Wilanów z tunelem pod Ursynowem o długości 2,3 km.

Wiosną 2021 r. otwarty został węzeł Lubelska, spinający autostradę A2 i dwie drogi ekspresowe: S2 oraz S17. Zwieńczeniem 2022 r. było oddanie do ruchu trasy głównej S17 od węzła Lubelska do węzła Warszawa Wschód.

Do domknięcia ringu brakuje ok. 14-kilometrowego odcinka WOW od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód, co uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy stolicy. Dziś wielu kierowców z braku WOW jeździ drogami wojewódzkimi: 631, 637, 638 i ulicami Wesołej by dotrzeć węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa wybierają północno-zachodnią część ringu.

Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, najbardziej obciążonym fragmentem ringu jest obecnie odcinek S8 na wysokości Powązek (z średnim dobowym ruchem blisko 200 tys. pojazdów) oraz most Grota Roweckiego (blisko 186 tys. pojazdów). Od oddania do użytkowania tunelu pod Ursynowem w ciągu S2 POW skorzystało z niego średnio dziennie ok. 74 tys. pojazdów, a w wakacje nawet 90 tys. pojazdów.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane