Zarządca A4 Katowice-Kraków z prawie 100 mln zł zysku

Stalexport Autostrada Małopolska

Grupa Kapitałowa Stalexport Autostrady, właściciel spółek zarządzających autostradą A4 na odcinku Katowice – Kraków, wypracowała przez trzy kwartały 2021 r. wyższe przychody oraz wyższy zysk netto, niż w analogicznym okresie sprawozdawczym 2020 r.

Przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady zwiększyły się o ok. 23,7 proc. i wyniosły 266,8 mln zł. Zysk netto osiągnął poziom 97,5 mln zł, tj. o ponad 10 proc. więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Grupa tłumaczy wzrost zysku netto przede wszystkim wzrostem natężenia ruchu na autostradzie A4, którego najwyższy poziom odnotowywany jest każdego roku w okresie wakacyjnym. Najwięcej pojazdów przejechało odcinkiem autostrady w sierpniu – ponad 56 tys. pojazdów na dobę. Ogółem natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków w trzech kwartałach 2021 roku zwiększyło się o ok. 14,6 proc. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku i wyniosło średnio 42,8 tys. pojazdów na dobę. Wzrost odnotowano zarówno w przypadku samochodów osobowych (14,3 proc.), jak i ciężarowych (15,9 proc.).

Przychody z opłat o 31 proc. w górę

Wraz ze wzrostem poziomu ruchu zwiększyły się przychody z tytułu poboru opłat za przejazd koncesyjnym odcinkiem autostrady A4, wynosząc w trzech kwartałach 2021 roku 263,7 mln zł, więcej o 23,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Prawie o 31 proc. wzrosły przychody z opłat za przejazd pojazdami osobowymi, na które (poza wzrostem natężenia ruchu) wpływ miała zmiana stawek opłat za przejazd tymi pojazdami (12 zł zamiast wcześniejszych 10 zł), wprowadzona 1 października 2020 roku.

Koszty operacyjne w trzech kwartałach 2021 r. były wyższe o ok. 11 proc. i wyniosły w sumie 145,5 mln zł. Koszty własne sprzedaży wzrosły w stosunku do trzech kwartałów roku 2020 o ok. 13,3 mln zł i wyniosły ponad 89 mln zł.

Powodem ich wzrostu była przede wszystkim wyższa o ok. 9,5 mln zł wartość rezerwy na wymianę nawierzchni. „Płatności na rzecz Skarbu Państwa”, ujęte
w kosztach ogólnego zarządu, wyniosły 20,9 mln zł (dla porównania 14,9 mln zł
w analogicznym okresie roku 2020). Wyższa była także amortyzacja; 59,7 mln zł w roku 2021 wobec 43,7 mln zł w okresie trzech kwartałów roku 2020.

Druga bramka automatyczna

W analizowanym okresie sprawozdawczym kontynuowane były działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków. Z myślą o użytkownikach płatności automatycznych uruchomiono drugą automatyczną bramkę, otwieraną w sytuacji dużego natężenia ruchu na skrajnych lewych pasach placów poboru opłat.

Videotolling rozszerzono o nową aplikację IKO PKO Banku Polskiego, powiązano go także z kartami flotowymi ORLEN.

Stalexport Autostrady pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej. Filarami Grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska, koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4., operator tego odcinka.

Strategicznym inwestorem Stalexport Autostrady jest Atlantia S.p.A.

Stalexport Autostrady jest współwłaścicielem biurowca w centrum Katowic oraz spółki zarządzającej tą nieruchomością – Biuro Centrum Sp. z o.o., prowadzi również działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane