Zarządca torów w Małaszewiczach zmieni właściciela

CARGOTOR

Zarząd PKP Cargo podpisał z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi list intencyjny, w którym PKP PLK wyraziły zainteresowanie przejęciem spółki CARGOTOR – zarządcy Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze. CARGOTOR i PKP PLK przygotowują wspólnie budowę Parku Logistycznego Małaszewicze, hubu, który zwiększy potencjał polskiego odcinka Nowego Jedwabnego Szlaku.

List intencyjny został podpisany 30 listopada. PKP PLK zadeklarowały w nim podjęcie działań zmierzających do nabycia od PKP Cargo 100 proc. udziałów w spółce CARGOTOR. Komunikat giełdowy PKP Cargo wyjaśnia, że transakcja spowoduje efekt synergii, ponieważ PLK i CARGOTOR planują w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze wspólne inwestycje infrastrukturalne. Strony zadeklarowały zakończenie negocjacji najpóźniej do końca czerwca 2022 roku.

Spółka CARGOTOR zarządza Rejonem Przeładunkowym Małaszewicze, na który składa się 170 km torów ze stacjami: Raniewo, Chotyłów, Małaszewicze Centralne, Małaszewicze Południowe, Kobylany, Bór, Zaborze, Wólka, Podsędków. Firma zarządza też 42 punktami ekspedycyjnymi o łącznej długości 26 km torów.

CARGOTOR został powołany w 2013 r. w celu ograniczenia monopolistycznych praktyk przewoźnika PKP Cargo wobec innych operatorów kolejowych.

Spółka należąca do holdingu PKP Cargo realizuje wraz z PKP PLK modernizację linii kolejowych w Małaszewiczach, przez które przejeżdża 90 proc. ładunków transportowanych koleją z Chin do Europy. Spółki planują wspólnie wybudować Park Logistyczny Małaszewicze – hub usytuowany na powierzchni 30 tys. mkw. We wrześniu tego roku CARGOTOR otrzymał pozwolenie na budowę obiektu, co pozwala spółce wystąpić do Komisji Europejskiej z wnioskiem o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz do ogłoszenia przetargu na projekt wykonawczy i na realizację robót budowlanych.

Prace projektowe mają rozpocząć się w 2022 roku, a budowlane na początku roku 2023. Park Logistyczny Małaszewicze powinien zostać oddany do użytku na przełomie 2027 i 2028 roku. Kosztorys jego budowy opiewa na 3,2 mld zł netto w cenach bieżących.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane