CLIP ma zapewnione 80 mln zł z UE na rozbudowę terminalu

CLIP Group

Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło ze spółką Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznań II umowę o dofinansowanie dla projektu „Rozbudowa intermodalnego terminalu kontenerowego w miejscowości Jasin k. Poznania”.

Terminal intermodalny zostanie rozbudowany oraz doposażony w sprzęt do przeładunków kontenerów. Celem inwestycji jest poprawa warunków operacyjnych obiektu, a w efekcie poprawa efektywności kosztowej świadczonych w nim usług. Poprawi się też przepustowość terminalu.

Całkowity koszt projektu wynosi ponad 198 mln zł. Koszty kwalifikowane wynoszą 161,7 mln zł. Kwota unijnego dofinansowania to ponad 80 mln zł.

Dofinansowanie inwestycji pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych oś priorytetowa III – Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.

Centrum Logistyczno Inwestycyjnym Poznań II otrzymało dotację po zwiększeniu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju alokacji w konkursie Nr 3.2/1/16. W procedurze odwoławczej przyznano dofinansowanie także firmie DB Port Szczecin.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane