DCT Gdańsk nie daruje kolejarzom opłaty manipulacyjnej

Artur Andrzej, Wikimedia Commons

Fiaskiem zakończyły się negocjacje operatorów intermodalnych z DCT Gdańsk w sprawie polubownego rozwiązania sporu dotyczącego pobierania przez głębokowodny terminal kontenerowy opłaty manipulacyjnej. Opłata będzie teraz przenoszona na klientów zlecających przewozy kontenerów. Taki ruch zapowiedziała firma PCC Intermodal.

Rozmowy z DCT Gdańsk w imieniu operatorów intermodalnych prowadziła Polska Izba Spedycji i Logistyki. Operatorzy nie zgadzają się na zapisaną w taryfie terminalu „opłatę manipulacyjną za obsługę kolejową” za każde TEU wjeżdżające lub wyjeżdżające do i z DCT drogą kolejową. W dni powszednie opłata wynosi 4,6 euro, a w soboty, niedziele i święta wzrasta o 50, 100 i 150 proc.

Rekompensata za brakujące 5 proc.

Zarząd DCT Gdańsk utrzymuje, że opłata manipulacyjna jest wynagrodzeniem za usługi zarządzania, konieczne do dokonania załadunku kontenerów na pociąg lub ich wyładunku z pociągu. Argumentuje przy tym, że liniowa opłata za obsługę terminalu THC (Terminal Handling Charge) pokrywa 100 proc. kosztów przeładunku w relacji statek-terminal-samochód lub odwrotnie oraz tylko 95 proc. kosztów przeładunku w relacji statek-terminal-platforma kolejowa lub odwrotnie.

Operatorzy intermodalni stoją zaś na stanowisku, że opłata manipulacyjna jest nieuzasadniona. Spółka PCC Intermodal rozesłała do swoich klientów list, w którym informuje, że opłata wprowadzona przez jedyny głębokowodny terminal w Polsce stanowi jawną dyskryminację przewozów intermodlanych w Polsce.

“Nie ma znaczenia czym wjechał kontener”

– Tego typu praktyki nie są stosowane przez inne terminale przeładunkowe w europejskich portach. W naszym przekonaniu wszystkie koszty związane z przeładunkiem kontenera w relacji statek-plac-środek transportu lądowego i odwrotnie na terminalu DCT Gdańsk są pokrywane przez armatorów i rozliczane z Państwem w ramach liniowego THC. Nie ma przy tym żadnego znaczenia czy dany kontener wjechał/wyjechał z DCT pociągiem czy samochodem – czytamy w liście.

Aby nadal dostarczać kontenery do DCT Gdańsk spółka będzie refakturować koszty narzuconej opłaty na klientów. Do taryfy usług PCC Intermodal wprowadzona zostanie nowa pozycja pod nazwą „manipulacja DCT”. Opłata ta będzie doliczana do uzgodnionej stawki przewozowej dla wszystkich zleceń transportowych do i z DCT Gdańsk począwszy od dnia 1 maja.

Aktualizacja: W sprawie opłaty wypowiedział się DCT Gdańsk. Z komunikatu spółki wynika, że PCC Intermodal przestał uiszczać opłatę manipulacyjną w końcu 2018 r. W marcu 2020 r. zapadł wyrok sądu w Gdańsku, który nakazuje spółce wypłacenie należnych środków. Wyrok jest nieprawomocny.

Podobne wiadomości
Komentarze (1)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane