DCT Gdańsk: PCC Intermodal musi zapłacić zaległą opłatę

DCT Gdańsk

Zarządca gdańskiego głębokowodnego terminalu kontenerowego zabrał głos w sprawie zarzutów PCC Intermodal dotyczących pobierania od operatorów intermodalnych opłaty manipulacyjnej za operacje na jego bocznicy. DCT Gdańsk tłumaczy, że opłata nie jest nowa, a PCC Intermodal musi ją płacić z mocy wydanego niedawno wyroku sądu.

W rozesłanym komunikacie DCT Gdańsk wyjaśnia historię, cel i zasady naliczania opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową. Opłata ta w obecnym kształcie znajduje się standardowej taryfie terminalu od 2008 r. DCT Gdańsk pobiera ją od operatorów intermodalnych.

Dzięki opłacie pokrywane są koszty obsługi kolejowej oraz pracy wykonywanej przez pracowników DCT na rzecz operatorów intermodalnych. Chodzi o obsługą składów wagonowych (np. przygotowanie planu załadunkowego, ustawianie trzpieni mocujących na

wagonach). – Czynności te nie występują w przypadku transportu samochodowego albo są wykonywane samodzielnie przez kierowcę ciężarówki. Czynności te nie są również zawarte w opłatach przeładunkowych pobieranych przez nas od armatorów i rozliczanych z gestorami kontenerów w ramach THC – czytamy w komunikacie.

DCT Gdańsk utrzymuje, że w kwietniu 2019 r., dążąc do jeszcze większej transparentności firma wskazała w taryfie również przykładowe czynności wykonywane w ramach obsługi kolejowej.

– Wysokość opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową zmieniała się na przestrzeni lat (podobnie jak i wysokość innych opłat w naszej taryfie). Z uwagi na zwiększające się koszty pracy, w 2018 roku, wprowadziliśmy dodatki do opłaty manipulacyjnej za pracę w soboty, niedziele i święta (podobne dodatki są pobierane przy innych opłatach z naszej taryfy). Od 2019 r. opłata manipulacyjna wynosi 4,60 euro za TEU + dodatki za pracę w soboty, niedziele i święta – twierdzi gdańska spółka.

– Przez ten cały czas, operatorzy intermodalni uiszczali opłatę manipulacyjną za obsługę kolejową świadczoną przez naszych pracowników, jednak na początku 2019 r. dwóch operatorów intermodalnych, w tym PCC Intermodal zaprzestało płacenia opłaty manipulacyjnej, podważając zasadność jej pobierania – tłumaczy DCT Gdańsk.

PCC Intermodal podważa konieczność płacenia opłaty manipulacyjnej oraz informuje swoich klientów, że będą musieli ją teraz ponosić. DCT Gdańsk twierdzi z kolei, że operator intermodalny już od końca 2018 r. uchyla się od płacenia.

– Strony po długich, kilkumiesięcznych negocjacjach nie doszły do porozumienia i PCC Intermodal nadal odmawiała płacenia opłaty manipulacyjnej. Z tego powodu zostaliśmy zmuszeni do wystąpienia do sądu z pozwem o zapłatę. Sąd Okręgowy w Gdańsku nieprawomocnym wyrokiem z dnia z 17 marca 2020 r. potwierdził zasadność pobierania przez nas opłaty manipulacyjnej za obsługę kolejową i nakazał PCC Intermodal zapłatę zaległych kwot w całości, wraz z odsetkami – informuje DCT Gdańsk.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane