Terminal Laude Smart Intermodal w Zamościu już otwarty

Laude Smart Intermodal

23 czerwca 2022 r. odbyło się otwarcie nowego terminalu firmy Laude Smart Intermodal. Obiekt zlokalizowany jest przy stacji kolejowej Zamość Bortatycze na szerokotorowej linii PKP LHS. Terminal przy granicy z Ukrainą może obsługiwać 10 pociągów kontenerowych dziennie. Obiekt jest w stanie pomóc w wywozie ukraińskiego zboża.

Inwestycję zrealizowano przy dotychczasowym centrum logistycznym Laude Smart Intermidal. Wykonawcą prac była spółka WOJTAL. Koszt przedsięwzięcia wyniósł ok. 30 mln zł. Dzięki rozbudowie obiekt zwiększył zdolności przeładunkowe do 15 tys. TEU rocznie. Terminal obsługiwać ma ładunki przywożone z Ukrainy. Laude zamierza wykorzystywać w obiekcie własne konstrukcje kontenerów oraz tabor, pozyskany dzięki dotacjom.

Terminal w Zamościu powstał dzięki środkom UE

– Na przestrzeni ostatnich 15 lat, w ramach programów pomocowych UE zrealizowaliśmy 14 projektów o łącznej wartości ponad 436 mln zł skierowanych na rozwój przewozów kontenerowych i innych nowoczesnych rozwiązań zwiększających konkurencyjność transportu kolejowego – wymienia Marcin Witczak, prezes Laude Smart Intermodal.

Przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową terminalu intermodalnego na stacji kolejowej Zamość Bortatycze został ogłoszony w sierpniu 2020 r. W ramach tego projektu od strony zachodniej powstały: nowy szeroki tor (o prześwicie 1520 mm), który umożliwi bezkolizyjne wprowadzenie składu kontenerowego na teren terminalu, a od strony południowej – nowy tor normalny (o szerokości 1435 mm). Długość każdego z tych torów wynosi 900 m. Wydłużone zostały także tory odstawcze dla wagonów normalno- i szerokotorowych oraz zbudowano splot toru normalnego i szerokiego, który umożliwi bezkolizyjne odstawianie uszkodzonych kontenerów do naprawy.

Terminal Laude obsłuży 10 składów dziennie

Rozbudowany układ torowy (łącznie ponad 6,4 km) pozwoli na przeładunek kontenerów z wagonów szerokotorowych na normalnotorowe, zwiększając wydajność prac przeładunkowych. Możliwości przeładunkowe po rozbudowie terminalu to 6-10 pociągów dziennie. Terminal jest wyposażony w dwie suwnice 40-tonowe, pięć wózków kontenerowych typu reachstacker, których zadaniem jest usprawnienie obsługiwanego ruchu kolejowego i samochodowego, a także wagę.

Nowy plac umożliwia składowanie 2000 TEU. Dodatkowo powstało kilka placów parkingowych i manewrowych. Łączna powierzchnia placów utwardzonych wynosi 38 tys. mkw. Do końca roku zostanie zainstalowana trzecia suwnica.

Przedstawiciele Laude podkreślają, że ważne jest, że inwestycja ta zbiegła się z zakończeniem prac na stacji Zamość Majdan, realizowanych przez PKP LHS. Wybudowano tam pięć torów o łącznej długości 6 km wraz z rozjazdami wyposażonymi w nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a także plac ładunkowy o powierzchni 14 tys. m kw. oraz drogę dojazdową. Budowa mijanki zwiększa zdolność przepustową całej tej linii.

– Inwestycje te pozwalają wesprzeć ukraiński eksport do europejskich odbiorców. Tak naprawdę dziś jedyną możliwością są szlaki kolejowe, w tym szczególnie linia LHS od granicy polsko-ukraińskiej do Sławkowa, a także zaplecze przeładunkowe, jakie mogą zapewnić terminale zlokalizowane na liniach kolejowych łączących Polskę z Ukrainą, jak nasz w Zamościu – mówi Marcin Witczak.

Specjalne kontenery pomogą w wywozie zboża

Obecny stan techniczny LHS pozwala na przejazd 12 par pociągów na dobę. – Sukcesem przy obecnej organizacji pracy na przejściach granicznych i przewozów na linii LHS byłby transport 2 mln ton zbóż z Ukrainy miesięcznie. Wykorzystanie specjalistycznych kontenerów do przewozu ładunków sypkich, do których można załadować m.in.. zboże, usprawniłoby logistykę, redukując koszty i czas niezbędny do przeładunku w terminalach. W przypadku przeładunku na stacjach i w terminalach, gdzie następuje zmiana szerokości torów, całkowity czas na obsługę pociągu z węglarkami liczy się w dniach. Obsługa pociągu kontenerowego jest dużo szybsza – tłumaczy prezes Laude Smart Intermodal.

Laude postuluje konteneryzację zboża z Ukrainy

Spółka Laude jest w stanie przewozić do 4 tys. ton w jednym pociągu i właśnie to w połączeniu ze zmianą organizacji ruchu na linii LHS może sprawić, że cel wywozu ziarna koleją z Ukrainy zostanie zrealizowany.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane