Dzięki pandemii wzrosła punktualność pociągów

Pociąg intermodalny z kontenerami na szlaku
Tomasz Kowal

Urząd Transportu Kolejowego sporządził raport o wpływie pandemii na przewozy kolejowe. Przewozy ładunków od wielu miesięcy przed wybuchem epidemii koronawirusa były w kryzysie, dlatego w roku 2020 przewoźnicy odnotowali ponownie spadek przewożonej masy (o 5,6 proc. w porównaniu z rokiem 2019). Poprawiła się jednak punktualność kursowania pociągów.

UTK informuje, że po początkowym ograniczeniu połączeń i utrudnieniach związanych z przewozami granicznymi zwiększyły się przewozy ładunków w komunikacji międzynarodowej. Mimo to w 2020 r. odnotowano spadek przewiezionej masy o 5,6%.

Pomimo ogólnej tendencji spadkowej, zauważalny był jednak pozytywny trend wzrostowy w przewozach intermodalnych. Według UTK Polska ze względu na swoje położenie geograficzne ma potencjał do dalszego rozwoju rynku tego typu przewozów. Przez nasz kraj przebiegają dwa europejskie korytarze transportowe: w kierunku wschód – zachód (North Sea – Baltic) oraz północ – południe (Baltic – Adriatic). W przypadku przewozów z Chin do Europy Zachodniej zwłaszcza w dobie pandemii systematycznie wzrastały dostawy i znaczenie Polski jako kraju tranzytowego.

Ograniczenie oferty przewozowej przez przewoźników pasażerskich w 2020 r. wpłynęło również na zwiększenie przepustowości linii kolejowych. Miało to widoczne przełożenie na czasy przejazdu i na większą punktualność pociągów towarowych. Było to nieprzewidzianym, ale pozytywnym skutkiem pandemii koronawirusa. Punktualność pociągów towarowych jest jednym z kluczowych parametrów jakości kolei oraz ma znaczący wpływ na jej konkurencyjność względem transportu drogowego.

– Pomimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa w 2020 r. kolej była jednym z pewniejszych środków transportu towarów. Pociągi towarowe kursowały z większą punktualnością niż w 2019 r. Sukcesywnie wzrastają przewozy intermodalne, co świadczy o potencjale tego segmentu rynku – podkreśla dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

Punktualność pociągów towarowych wzrosła z 41,62% w 2019 r. do 46,11% w 2020 r.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane