Kolej głównym środkiem transportu dla portu w Hamburgu

Port w Hamburgu widziany z powietrza
Dirtsc, Wikipedia

Największy niemiecki port morski obsługuje każdego roku 135 mln ton ładunków. Większość towarów – 48,2 proc. dociera do portu, lub z niego wyjeżdża, na wagonach kolejowych. Pociągi jeżdżące do/z Portu Hamburg generują 12 proc. wszystkich kolejowych przewozów towarów w Niemczech.

Towary docierają do Hamburga od strony lądu za pośrednictwem trzech środków transportu. Podstawowym jest kolej (48,2 proc.), na drugim miejscu jest transport drogowy (41,4 proc.), a na trzecim transport śródlądowy (10,2 proc.).

W I kwartale 2019 r. koleją przetransportowano – między portem – a odbiorcami docelowymi w Niemczech i innych krajach Europy – 12,5 mln ton ładunków. W porównaniu z I kwartałem roku 2018 przewozy kolejowe wzrosły o 7,7 proc.

Biorąc pod uwagę same przewozy kontenerów, udział kolei w przewozach wzrósł jeszcze bardziej. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku pociągami przewieziono 690 tys. TEU, czyli o 13,6 proc. więcej niż w tym samym okresie roku minionego. Tak duży wzrost przewozów wynikał z uruchomienia czterech połączeń transatlantyckich z Hamburga do USA, Kanady i Meksyku, a także z uruchomienia nowych połączeń kolejowych.

– Transport ładunków do i z portu w Hamburgu stanowi ok. 12 proc. wszystkich przewozów towarów na niemieckiej sieci kolejowej.
– Codziennie na portowych torach odstawczych zatrzymuje się ponad 200 pociągów towarowych.
– Liczba wagonów obsługiwanych w porcie to 500 pojazdów dziennie.
– Łączna długość linii kolejowych w porcie wynosi ok. 300 km.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane