Kolej nie traci kontenerów

Pixabay

Kolejowe przewozy towarów słabną z miesiąca na miesiąc. Ale jest segment rynku, w którym kolejarze odnotowują wzrosty – intermodal. Według danych UTK za I kwartał tego roku, przewoźnicy kolejowi przetransportowali ok 333 tys. sztuk jednostek, co dało wzrost o 19 % w porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku.

Masa w przewozach intermodalnych w I kwartale 2019 roku wyniosła blisko 4,5 mln ton, a wykonana praca przewozowa blisko 1,6 mld tonokilometrów. W stosunku do I kwartału 2018 r. nastąpił wzrost odpowiednio o 16,5% i 18,3%.

Udział przewozów intermodalnych w rynku przewozów towarowych osiągnął poziom 7,5% wg masy i 11,2% wg pracy przewozowej po I kwartale 2019 r. W analogicznym okresie 2018 r. udział ten kształtował się na poziomie 6,2% wg masy i 9,4%.

– Rynek przewozów intermodalnych ma duży potencjał wzrostu. W 2019 r. powinien stabilnie się rozwijać ale nie przewiduję gwałtownego skoku– komentuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Przewoźnicy nadal borykają się z problemami w zakresie przepustowości sieci oraz niską prędkością pociągów co niewątpliwie wpływa na rentowność przewozów. Istotne są skoordynowane działania w celu dalszego stymulowania wzrostu rynku przewozów intermodalnych – dodaje.

W pierwszym kwartale 2019 roku kolejowe przewozy intermodalne realizowało 17 licencjonowanych przewoźników. Pod względem przewiezionej masy najwięcej ładunków intermodalnych obsłużyło w I kw. PKP Cargo (44,56 proc.). Na drugim miejscu w zestawieniu jest Captrain Polska (12,83 proc.), a na trzecim PCC Intermodal (11,43 proc.). Udziały pozostałych przewoźników w rynku mają wartości jednocyfrowe.

Przewoźnicy kolejowi odnotowują spadki w przewozach pozostałych grup towarowych. W I kw. tego roku przewieźli o 1,5 proc. ładunków mniej niż przed rokiem.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane