LOTOS Kolej podsumowuje współpracę z RCC

Chris, Wikipedia Commons

Spółka LOTOS Kolej podsumowała pierwsze trzy kwartały współpracy z czeskim przewoźnikiem Rail Cargo Carrier. Kooperacja polega na przekazywaniu składów między przewoźnikami w ruchu międzynarodowym. Gdański operator twierdzi, że przekłada się to na realny zysk.

Współpraca LOTOS Kolej i RCC nie byłaby możliwa, gdyby nie przynależność do stowarzyszenia UIC ATTI (Agreement on Freight Train Transfer Inspection, z ang. Porozumienie o Kontroli Przewozów Towarowych) działającego przy Międzynarodowym Związku Kolei (UIC). W ramach przynależności do tej organizacji, w celu ograniczenia postojów pociągów w relacji Żylina – Żeleznodorożnyj , 1 lipca 2020 r. podpisano umowę o współpracy z przewoźnikiem Rail Cargo Carrier – Czech Republic. Porozumienie określa zasady dotyczące przekazywania składów między przewoźnikami w ruchu międzynarodowym, co przekłada się na poprawę płynności ruchu kolejowego na przejściach granicznych z Czechami Bogumin/Petrovice.

Zgodnie z umową składy pociągowe przekazywane są na zasadach wzajemnego zaufania. „Jest to duże ułatwienie dla obu stron, gdyż skróceniu podlega proces odbioru pociągu w ruchu transgranicznym. Rewident zamiast szczegółowej próby hamulca dokonuje próby uproszczonej, co dla 24 wagonów około 600-metrowego pociągu, przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, pozwala każdorazowo zaoszczędzić ponad 2 godziny. W znacznym stopniu wpływa to na optymalizację pracy lokomotywy oraz możliwość efektywnego zaplanowania czasu pracy maszynisty i rewidenta. Reorganizacja przewozu ma bezpośrednie przełożenie na terminowość – a co za tym idzie – na jakość świadczonych usług. Rozwiązanie pozwala również szybciej zwalniać tory na obciążonych przejściach granicznych, czego oczekują zarządcy infrastruktury obu krajów” – informuje LOTOS Kolej.

Gdański przewoźnik regularnie świadczy transgraniczne przewozy intermodalne z granicy polsko-czeskiej do Rosji. Każdego miesiąca uruchamia około 40 pociągów w relacji Bogumin/Petrovice – Żeleznodorożnyj. Oszczędności wynikające z umowy w ramach stowarzyszenia UIC ATTI mają istotny wpływ na zmniejszenie kosztu całościowego, a w efekcie podnoszą rentowność przewozu.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane