LOTOS Kolej z dużym wzrostem przewozu kontenerów

LOTOS Kolej

Przewoźnik kolejowy należący do grupy LOTOS wykonał w roku 2021 rekordową pracę przewozową – o 2,3 proc. wyższą niż w najlepszym do tej pory roku 2019. Największe wzrosty spółka wykonała w przewozach produktów naftowych oraz kontenerów. W ubiegłym roku LOTOS Kolej włączył do eksploatacji nowe lokomotywy i niedawno kupione platformy intermodalne.

W okresie styczeń – grudzień 2021 roku spółka LOTOS Kolej wykonałą pracę przewozową na poziomie ok. 5,6 mld ntkm – o 2,3% więcej niż w dotychczas rekordowym roku 2019. – Ostatni rok był wymagający dla całej branży kolejowej. Prędkość handlowa w 2021 roku wyniosła 21,77, czyli spadła  o ponad 4 km/h w porównaniu do roku ubiegłego. To znacznie podwyższyło koszty operacyjne spółki, gdyż wymagało zwiększonego zaangażowania zasobów ludzkich oraz taborowych. W tak zmiennym i trudnym otoczeniu rynkowym wypracowaliśmy dobry wynik finansowy, osiągając rekordowe przewozy, a to dzięki doświadczonej załodze, potrafiącej dostosować bieżące działania do warunków mikro i makroekonomicznych – komentuje wyniki Anatol Kupryciuk, prezes LOTOS Kolej.

Rekordowe wzrosty ogółu przewozów spółki są zasługą przede wszystkim zwiększonych przewozów produktów rafinacji ropy naftowej, a także transportu intermodalnego, mającego największe perspektywy rozwoju. Łączny wzrost wolumenu przewiezionych kontenerów za okres styczeń – grudzień wyniósł w porównaniu do 2020 roku 112%.

Przewoźnik tłumaczy, ,że taka dynamika była możliwa dzięki realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego LOTOS Kolej zakupiła dwie lokomotywy i 324 wagony-platformy do przewozu kontenerów. W efekcie spółka wykonuje coraz więcej przewozów za pomocą własnych wagonów.

W 2021 roku do przewoźnik grupy LOTOS włączył do eksploatacji lokomotywy Gama 111Ed-20, Vectron X4-EA, Griffin E4DCU, Dragon 2 E6ACTa oraz TRAXX DC3 E594, które zastąpiły tabor starszej generacji.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Polecane