Na Litwę dotarł pierwszy skład z naczepami z Niemiec

PKP Cargo

14 maja 2020 r. pociąg z 25 naczepami przybył do terminalu Šeštokai, nieopodal granicy polsko-litewskiej, po dwudniowej podróży z terminalu intermodalnego Kaldenkirchen, w pobliżu granicy niemiecko-holenderskiej. Był to pierwszy transport naczep pociągiem towarowym na trasie Niemcy – Polska – Litwa.

W projekt zaangażowane były firmy: PKP Cargo, litewski LG Cargo oraz operator transportu intermodalnego – CargoBeamer. Rola PKP Cargo polegała na zabezpieczeniu operacyjnej części przedsięwzięcia, czyli poprowadzeniu pociągu na całej trasie między Niemcami a Litwą.

Podczas pilotażowego przewozu dostarczono naczepy ośmiu firm transportowych i logistycznych – Girteka, Vlantana, Hoptransa, A. Gricius’s, DSV, Arcese, Solotransa i Nokvera.

Naczepy załadowano na specjalne wagony kolejowe dostarczone przez CargoBeamer, które poprzez europejską magistralę Rail Baltica dotarły do Šeštokai. Na terenie litewskiego terminalu naczepy ponownie połączono z ciężarówkami, aby przejechały „ostatnią milę” do miejsca rozładunku.

– Ten historyczny pilotażowy transport naczep na wagonach symbolizuje główny punkt zwrotny na rynku transportu towarowego, gdzie synergia między różnymi rodzajami transportu gwarantuje szybki i niezawodny przewóz towarów dla wszystkich uczestników łańcucha logistycznego. Jednak największym osiągnięciem takiego transportu jest ograniczenie negatywnego wpływu ciężkich pojazdów na środowisko – powiedział Egidijus Lazauskas, prezes LG Cargo.

Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo dodaje, że ten pilotaż pozwoli przetestować nowe możliwości przewozu ładunków z Litwy przez Polskę do Europy Zachodniej i w kierunku odwrotnym. – Ta relacja jest zdominowana przez transport samochodowy, a my chcemy tę niekorzystną dla kolei strukturę zmienić. Dlatego wspólnie z naszymi partnerami pracujemy nad przygotowaniem konkurencyjnej oferty przewozowej – mówi Warsewicz.

CargoBeamer był zainteresowany połączeniem między Litwą a regionem Ren-Rurha w Niemczech od pierwszej wizyty w Kownie dziesięć lat temu.

– To ekscytująca okazja, a dzięki doskonałej współpracy z kolejami litewskimi możemy zobaczyć, jak ta początkowa wizja się teraz urzeczywistnia. Litwa jest hubem dla wielu dużych graczy logistycznych i widzimy przyszły rynek zrównoważonego transportu kolejowego przyczep samochodowych z Europy Środkowej do krajów bałtyckich. Liczymy na rozwój tego biznesu wraz z kolejami litewskimi – twierdzi Hans-Jürgen Weidemann, prezes CargoBeamer.

Pilotażowa trasa Kaldenkirchen – Poznań – Warszawa – Šeštokai liczy w dwie strony około 3000 km i zostanie nią przewiezionych w obu kierunkach łącznie 45 naczep.

Szacuje się, że pomoże to w zmniejszeniu emisji CO2 do środowiska nawet o 100 ton w porównaniu z przewozem naczep osobno ciężarówkami. Dla porównania 100 ton odpowiada objętości 25 balonów na ogrzane powietrze.

Komisja Europejska dąży do tego, aby do 2030 roku 30 proc. towarów przewożonych na odległość przekraczającą 300 kilometrów było obsługiwanych przez transport kolejowy lub wodny, a do 2050 roku wskaźnik ten powinien przekroczyć 50 proc.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane