Negatywny wpływ wojny w Ukrainie na kolejowy intermodal

Tomasz Kowal

W II kwartale 2022 r. w ujęciu rok do roku wzrosła wykonana praca przewozowa w transporcie intermodalnym. Zaskoczeniem jest jednoczesny spadek masy przewiezionych ładunków. Według Urzędu Transportu Kolejowego wpływ na gorsze wyniki mogła mieć wojna w Ukrainie.

Łączna masa w przewozach intermodalnych w II kwartale 2022 r. wyniosła ponad 6,6 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 2,2 mld tonokilometrów. W porównaniu z I kwartałem tego roku masa wzrosła o 48,7 tys. ton (0,7%), a praca przewozowa o blisko 134 tys. tonokilometrów (6,4%).

W II kwartale 2021 r. przewieziono o 180,6 tys. ton (2,7%) więcej, ale praca przewozowa była mniejsza o 199,3 tys. tonokilometrów (8,9%). Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym po I półroczu 2022 r. osiągnął poziom 10,5% wg masy i 14,2% wg wykonanej pracy przewozowej. W ubiegłym roku po I półroczu udziały te wynosiły odpowiednio 11,1% i 14,8%.

Od kwietnia do czerwca 2022 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 445 tys. sztuk jednostek, co stanowiło ponad 719 tysięcy TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba przewiezionych jednostek intermodalnych spadła o 5,4 tys. (1,2%), wg liczby TEU był to spadek o 25,8 tys. TEU (3,5%).

– W II kwartale 2022 r. obserwowaliśmy jak trwająca w Ukrainie wojna przełoży się na wyniki przewozów. Pomimo trwających trudności odnotowano wzrosty w stosunku do I kwartału 2022 r., jednak w ujęciu rok do roku zmniejszyła się przewieziona masa. Rynek przewozów intermodalnych w dalszym ciągu ma potencjał, ale trzeba bacznie obserwować sytuację międzynarodową. Obecnie widać spadek połączeń tranzytowych przez Polskę, wzrasta za to transport krajowy – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W II kwartale 2022 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 22 licencjonowanych przewoźników.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane