Nieznaczny wzrost przewozów intermodalnych w II kwartale

Adam Brzozowski

W drugim kwartale 2019 r. przewoźnicy kolejowi przetransportowali około 333 tys. sztuk jednostek intermodalnych, co stanowiło 511 tysięcy TEU. W porównaniu z drugim kwartałem ubiegłego roku to więcej o 33 tys. jednostek i ponad 60 tys. TEU – wzrost odpowiednio o 10,8% i 13,6%. Udział przewozów intermodalnych w rynku, licząc rok do roku, zwiększył się o 1,4 punktu procentowego.

Statystyki przewozów intermodalnych przedstawił Urząd Transportu Kolejowego. Łączna masa w przewozach intermodalnych w drugim kwartale 2019 r. wyniosła blisko 4,7 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 1,6 mld tonokilometrów. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym osiągnął poziom 7,8% (wg masy) i 11,4% (wg wykonanej pracy). Porównując do drugiego kwartału 2018 r. udział według masy zwiększył się o 1,4 punktu procentowego, a według pracy przewozowej o 1,6 punktu procentowego.

– Dla dalszego rozwoju transportu intermodalnego istotne jest m.in. zapewnienie odpowiednich czasów przejazdów. Sprawne połączenia mogą wpłynąć na to, że Polska zwiększy swój potencjał jako kraj tranzytowy łączący Wschód z Zachodem. Istotne są również działania mające na celu zwiększenie liczby połączeń w kierunku Północ-Południe. Obecnie jest tu jeszcze wiele do poprawy – mówi Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

– Przewozy z portów odbywają się głównie w ruchu krajowym a na niewielką skalę w przewozach międzynarodowych. Dlatego w najbliższym czasie istotne są intensywne i przemyślane działania w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury – zaznacza Góra.

W II kwartale 2019 r. kolejowe przewozy intermodalne wykonywało 18 licencjonowanych przewoźników. To o dwa przedsiębiorstwa więcej niż przed rokiem. Najwięcej przewozów w tym segmencie rynku – pow względem masy – wykonała spółka PKP Cargo (44%). Na drugim miejscu była firma Captrain Polska (13%), a na trzecim DB Cargo Polska (8,3%).

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane