ORLEN odkupił przewoźnika OTP

OTP

PKN Orlen odkupił za 89 mln zł udziały spółki transportowej OTP, która świadczyła dla niego przewozy paliw. Spółka powstała na bazie firmy ORLEN Transport, którą Grupa Trans Polonia kupiła od Orlenu w listopadzie 2015 r. Teraz OTP wróciła do koncernu. Orlen chce w ten  sposób zaoszczędzić 25 mln zł.

– Zakup spółki OTP oraz centralizacja kompetencji transportowych pozwoli na osiągnięcie oszczędności na poziomie nawet 25 mln zł rocznie. Dlatego zdecydowaliśmy się na odzyskanie perspektywicznych aktywów transportowych, co do których decyzja o sprzedaży zapadła w 2015 r. – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

„Obecnie wolumen przewozów drogowych w Grupie ORLEN wynosi ok. 12 mln ton rocznie. Docelowy model procesów logistycznych w Grupie ORLEN zakłada dywersyfikację mocy transportowych i osiągnięcie optymalnego poziomu struktury floty własnej w stosunku do floty zewnętrznej. Zgodnie z przyjętą strategią, przewozy ok. 7 mln ton produktów, w tym benzyny, diesla, paliw JET i LPG będą realizowane z wykorzystaniem własnych zasobów. Pozostałe 5 mln ton będzie obsługiwane przez przewoźników zewnętrznych. Będą to głównie przewozy produktów chemicznych i petrochemicznych, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Transport tych produktów ma inną specyfikę niż transport paliw, dlatego w tym segmencie, PKN ORLEN będzie współpracował z podmiotami zewnętrznymi” – czytamy w komunikacie Orlenu.

ORLEN podaje też inne powody odkupienia OTP: „Własne kompetencje transportowe w Grupie ORLEN umożliwią również elastyczną reakcję na zmiany zachodzące na rynku paliw, w tym rozwój paliw alternatywnych – wodoru, LNG, czy CNG. Zabezpieczenie zasobów i struktur transportowych ułatwi szybkie wejście na rynek przewozu tych produktów.

Budowa własnych kompetencji przewozowych ułatwi też politykę kadrową w tym obszarze. Obecnie branża transportowa napotyka trudności związane z deficytem kierowców autocystern na rynku pracy. Aż 40 proc. kierowców jest w wieku przedemerytalnym.”

OTP (dotychczas w Grupie Trans Polonia) jest jednym z największych w Polsce dostawców usług transportu drogowego. W 2019 r. spółka przewiozła prawie 6 mln m3 paliw, paliw lotniczych oraz LPG. Dysponuje nowoczesną flotą ponad 200 zestawów do przewozu towarów niebezpiecznych ADR klasy II i III. Zatrudnia blisko 700 pracowników, w tym ponad 550 kierowców. Przychody spółki w 2019 r. wyniosły 160,6 mln zł, EBITDA 36,1 mln zł, a zysk netto 13,3 mln zł. Przychody OTP generowane są głównie w oparciu o długoterminowe umowy z Grupą ORLEN i innymi koncernami paliwowymi.

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane