Raport: transport intermodalny w Polsce w roku 2018

Skład z kontenerami i suwnicą
Pixabay

Terminale intermodalne odnotowały w ubiegłym roku 10,6-proc. wzrost przeładunków. Przeszło przez nie łącznie 67,3 mln ton ładunków skonteneryzowanych. Większość stanowiły towary z grupy mieszane (bez spożywczych) – 23,9%, ale w kontenerach transportowanych do i z Polski przewozi się w zasadzie wszystko, w tym chemikalia i artykuły żywnościowe.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował analizę przewozów intermodalnych w Polsce w roku 2018. Analiza wskazuje, że naszym kraju funkcjonuje 35 terminali przeładunkowych (intermodalnych), z czego 29 obsługiwało w ubiegłym roku przesyłki kolej-droga (terminale lądowe), a 6 obsługiwało przesyłki morze-kolej i morze-droga (terminale morskie).

Infrastruktura morska
Długość nabrzeży przeładunkowych w terminalach morskich w 2018 r. wyniosła łącznie 7,1 km, w tym 88,6% stanowiły nabrzeża do obsługi jednostek ładunkowych w systemie lo-lo (pionowo, przy wykorzystaniu dźwigów).

Powierzchnia parkingowo-manewrowa zajmowała 7,1 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 162 ha, w tym dla jednostek skonteneryzowanych – 134 ha. Pojemność placów składowych wyniosła 93,2 tys. TEU.

Terminale morskie posiadały łącznie 13,5 km torów dla kolei normalnotorowej, z czego 67,9% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego na terminalu morskim wyniosła 53 szt.

Infrastruktura lądowa
W 2018 r. powierzchnia parkingowo-manewrowa w terminalach lądowych zajmowała łącznie 22,4 ha, a łączna powierzchnia składowa terminali – 124,3 ha, w tym dla jednostek skonteneryzowanych – 78,0 ha. Pojemność placów składowych wyniosła 90,7 tys. TEU.

Terminale lądowe posiadały łącznie 78,2 km torów dla kolei normalnotorowej, w tym 51,1% przeznaczonych było bezpośrednio do załadunku/wyładunku jednostek intermodalnych. Średnia długość składu (liczba wagonów) obsługiwanego na terminalu lądowym wyniosła 33 szt.

Przeładunki w terminalach
Łączna roczna zdolność przeładunkowa terminali transportu intermodalnego wyniosła 9,1 mln TEU, w tym terminali morskich – 6,3 mln TEU, a terminali lądowych – 2,8 mln TEU.

W całym 2018 r. w terminalach intermodalnych przeładowano łącznie 67,3 mln ton ładunków skonteneryzowanych, w tym przewiezionych transportem morskim – 27,6 mln ton (co stanowiło 41 % ogółu ładunków przeładowanych w terminalach morskich i lądowych), transportem samochodowym – 22,4 mln ton (33,3%), a transportem kolejowym – 17,3 mln ton (25,7%).

W ogólnej liczbie przeładowanych kontenerów w terminalach morskich i lądowych przeważały kontenery 40’ (59%). Udział kontenerów 20’ wyniósł 34,2%, kontenerów 45’ i więcej

Źródło: GUS

Struktura przewozów intermodalnych
W przewozie transportem intermodalnym dominowały ładunki z grupy towary mieszane, bez spożywczych – 23,9% (wzrost o 10,2 p. proc. w stosunku do roku poprzedniego), ładunki z grupy chemikalia, produkty chemiczne, włókna sztuczne, wyroby z gumy i z tworzyw sztucznych; paliwo jądrowe – 15,5% (wzrost o 7,4 p. proc.) oraz ładunki z grupy produkty spożywcze, napoje i tytoń – 11,7% (wzrost o 7,2 p. proc.).

Drogowe przewozy kontenerów
W 2018 r. transportem samochodowym intermodalnym przewieziono ponad 22 mln ton ładunków w kontenerach. Udział przewozów krajowych, podobnie jak przed rokiem wyniósł ponad 98%. Najwięcej ładunków transportem samochodowym intermodalnym krajowym przewieziono do i z województw: pomorskiego (26,5%), łódzkiego (23,7%) i wielkopolskiego (6,3%).

Największy wzrost przewiezionych ton ładunków skonteneryzowanych w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Mniej ładunków niż przed rokiem przewieziono natomiast do i z województw wielkopolskiego i lubuskiego. W transporcie międzynarodowym, podobnie jak w 2017 r. dominowały przewozy do i z Niemiec.

GU

Źródło: GUS

Podobne wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polecane